KAZANÇ VE İNFAK AHLAKI

  • 25.05.2016

İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet” konulu 4. İslam İktisadı Atölyesi, 2-3 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirildi. İLKE, İLEM ve İGİAD’ın organizatörlüğünü üstlendiği ve İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya İtalya, Malezya, Endonezya, Tunus dâhil olmak üzere 12 ülkeden katılım oldu. İstanbul Üniversitesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen atölyenin sonuç bildirgesinde İslam iktisadının temelinin sosyal adalet olduğu, faizin sosyal adaletsizliğe yol açtığı ve bu sebeple faizsiz bir ekonomi oluşturulmasının tüm dünyanın hayrına olacağı vurgusu yapıldı.

İslam iktisadı çalıştayları, bir anlamda Müslüman insanın modern hayatta kendi kimliğiyle var olabilmesinin yollarını arama çabasıdır. Birkaç yüzyıldır kapitalist dünya ekonomisinin belirlediği ilkeler ve normlar dâhilinde bir iktisadi hayat yaşamaya mecbur bırakıldık. Bu iktisadi zihniyet, kârı en yüce değer olarak görüyor, kazanma hırsını sonuna kadar körüklüyor ve adaletten yoksun olan geniş kitleleri doğal seleksiyonun kurbanları olarak algılıyor.

Ama böylesi bir iktisadi hayat ne İslamidir ne de insani. Hakkın, adaletin, paylaşmanın, üretimin ön planda tutulduğu bir sistem pekâlâ uygulanabilir, gerçekçi bir sistemdir. Böylesi bir sistemi gerçekleştirmek hem İslami hem de insani bir sorumluluğumuzdur. İslamidir çünkü faiz yasağı, temelde sömürünün ve haksız kazancın yasaklanmasıdır. Zekât yükümlülüğü, en nihayetinde sosyal adalet ilkesinin ete kemiğe bürünmüş bir hâlidir. Bu sabitelere sahip bir Müslüman’ın mevcut kapitalist sistemle barışık olması mümkün değildir.

Atölyelerin dördüncüsünün yapılmasını vesile bilerek İslam İktisadı Atölyesi Düzenleme Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya’yla atölyelerin genel bir değerlendirmesi yapıldı. İlgili röportajda böylesi bir atölye çalışmasına neden gerek duyulduğu, atölye fikrinin nasıl doğduğu, bu dört atölyede nelerin konuşulduğu değerlendiriliyor. Ayrıca İslam iktisadı kavramı ve uygulamasına ilişkin önemli yorumlar da yer alıyor.

Bu sayımızın dosya konusu ise “Kazanç ve İnfak Ahlakı” oldu. Kazanç ahlakını ele alan Prof. Dr. Ali Çelik, dünyanın bir anlamda ticarethane, insanın da bu ticarethanede bir tüccar olduğunu ifade ederek kazanç ve ticarete öte dünya boyutu katıyor. İnfak ahlakı konusunu inceleyen Prof. Dr. Ali Akpınar ise Kur’an’da infakın namazla birlikte zikredilmesinin, Allah’ın hakkı ile kul hakkının iç içeliğinin göstergesi olduğunu ifade ederek infakın önemini vurguluyor. Konuyla ilgili yapılan röportajda ise Prof. Dr. Abdullah Kahraman, infakın cimriliği önlediğini, kişiye sorumluluk bilinci aşıladığını ve toplumdaki gelir dengesine yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca 2016’nın ilk ayları, dernek faaliyetlerimiz açısından oldukça yoğun ve bereketliydi. Pek çok dostla, yetkiliyle ve uzmanla buluştuk, görüştük, istişare ettik. Dernek bünyesindeki kurullarımız rutin toplantılarını, buluşmalarını yapıyor, kurumsal faaliyetlerimizin geliştirilmesi için yoğun çaba gösteriyorlar. İlgili faaliyetlerimizin ayrıntısını iç sayfalarda bulabilirsiniz.

Allah’a emanet olun.

AYHAN KARAHAN

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı

İGİAD 36. Bülten