Faydalı Linkler

Borsa İstanbul (BİST)

Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

Dünya Bankası (World Bank)

Dünya Ticaret Örgütü - World Trade Organization (WTO)

Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ)

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)

KOBİ Bilgi Sistemi

Kredi Garanti Fonu (KGF)

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri (MEYBEM)

Rekabet Kurumu

T.C. Cumhurbaşkanlığı

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

T.C. Adalet Bakanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

T.C. Dışişleri Bakanlığı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

T.C. İçişleri Bakanlığı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı

T.C. Ticaret Bakanlığı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

TOBB ETÜ - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB Sanayi Veri Tabanı

TOBB Ekonomi Bülteni

TOBB Türkiye Fuar Rehberi

TOBB TV

TÜBİTAK EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi

Türk Patent ve Marka Kurumu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği KOBİ Bilgi Sitesi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE)

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi