Tüzük

DERNEĞİN ADI

Madde 1.                  Derneğin adı TÜRKİYE İKTİSADİ GİRİŞİM ve İŞ AHLAKI DERNEĞİ’dir. Derneğin kısa adı İGİAD’dır.

 

DERNEK MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 2.                  Derneğin merkezi İSTANBUL ilidir. Dernek, Genel Kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir; ayrıca Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir ve temsilci atayabilir.


 İGİAD tüzüğünün tamamını görüntülemek için tıklayınız