[:tr]YUSUF KAPLAN MEDENİYETİN YENİDEN İNŞASINI ANLATTI[:]

02 Haziran 2016
[:tr]

İGİAD “Fütuhat-ı Medeniye” konulu bir seminer ile Yusuf Kaplan’ı üyelerimizle bir araya getirdi. Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan’ın İslam Medeniyetinin dünü bugünü ve geleceği  hakkında verdiği seminer, 2 Haziran Perşembe günü dernek merkezinde gerçekleştirildi.  

İslam Medeniyeti İlim Medeniyetidir!

Bugün dünyanın yaşadığı sıkıntıların sebebinin, tüm insanların tek bir medeniyet tasavvuruna yani Batı medeniyetine mahkûm olmasından kaynaklandığını savunan Yusuf Kaplan, bu durumun 200-300 yıldır süregelen bir kriz olduğunu dile getirdi. Medeniyet kavramının, son 300 yıla kadar ülkemizin merkezinde bulunduğu Osmanlı  tarafından üretildiğini bugün ise durumun çok farklı olduğunu söyleyen Kaplan, “Bugün dünyada tek bir uygarlık var o da Batı uygarlığı. Bütün kavramlar ve kurumlar Batının eseri. Son 200-300 yıla kadar, insanlık tarihinin yazıldığı yer bulunduğumuz topraklardı. Bugün ise İngilizlerin yarattığı ‘ekonomik insan’ kavramı, insanın bitişi oldu” dedi. Batının Dünya üzerindeki hâkimiyetinin sebebini ‘İslam Dünyası’ üzerindeki hâkimiyetine bağlayan Yusuf Kaplan, “Bugün İslam Dünyası ikinci büyük krizini yaşarken, bu kadar güçsüz duruma gelmişken, Batı hala islamofobiyi yaymak için çalışıyor. Çünkü İslam'ın insanlara sunduğu bir medeniyet tasavvuru vardır. dedi.

Din Asıla, Medeniyet Usule Tekabül Eder

Kaplan ayrıca; Osmanlı devletinin tarihinde 3 yolculuk yaptığını ve bu yolculuklarında Dârül İslam, Dârül Selam ve Dârül İnsan olduğunu ve tarihte başka hiçbir medeniyetin bunu başaramadığı hususuna vurgu yaptı.

Müslümanların Önünü Açacak İnsanlar, Nefsi Duygularla Hareket Etmemelidir

Kaplan bir toplumu, mikro ve makro ölçekte bir medeniyeti “üç K” ile açıkladı: Kurucu şahsiyetler, konumlandırıcı şahsiyetler, koruyucu şahsiyetler.

Kurucu şahsiyetler medeniyetin %1’ini oluşturur. Öncü ve kuruculardır. Bu insanlar dünya ve kendileri için değil, ilke ve ülkeleri için yaşarlar. Bu insanlar yalnızdır ve tarih yalnız adamların kanatları üzerinde yükselir. Onlar bizim gibi yaşarlar ama dünyaları bizim gibi değildir. Konumlandırıcı şahsiyetler toplumun %10-15 oranındadır. Bunlar öncü kuşağın oluşturduğu ilkeleri hayata aktarır. Koruyucu şahsiyetlerin ise kitleler olduğunu söyledi.

Kaplan, “Toplumu dönüştürecek şahsiyetlerde 3 özellik aranmalıdır; bunlar ilim, irfan ve hikmet sahibi şahsiyetlerdir.” dedi.

Program, Yusuf Kaplan Bey’e sorularla devam etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan İnanç’ın Yusuf Kaplan’a hediye takdimi ile program son buldu.

[:]