Yönetici Geliştirme Programı (YGP) 2

03 Haziran 2006
İKY İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı ile İGİAD İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin birlikte düzenlediği Yönetici Geliştirme Programı 3 Haziran Cumartesi günü yapılan kapanış töreni ile birlikte tamamlanmıştır. İş dünyasındaki yoğun rekabet şirketlerin daha etkin ve verimli yönetilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Değişim ve gelişmelere ayak uydurabilmek için kurumsallaşma, nitelikli ve deneyimli yöneticilere sahip olma son derece önemli hale gelmiştir. Bu gelişmelerin bilincinde olan ve üyelerinin ve üye kuruluşlarının devamlı gelişmelerine yardımcı olmak isteyen İGİAD ile, şirketler için yönetime ve yöneticiye yatırımın önemini benimsetmeye çalışan, rekabetin arttığı bu ortamda yönetici adaylarının geleceğe hazırlanmasını, yöneticilerin ise daha başarılı olabilmelerini ve kurumları daha ileriye götürmelerini amaçlayan İKY’nin birlikte düzenlediği program 4 Mart

Cumartesi günü başlamış ve toplam 100 satten oluşmuştur. Program;

► Kurumsallaşma ve İşletme Yönetimi,
► Pazarlama Yönetimi,
► Satış Yönetimi,
► Üretim Yönetimi,
► İnsan Kaynakları Yönetimi,
► Dünya ve Türkiye Ekonomisi,
► Finans Yönetimi,