YENİ TİCARET KANUNU NELER GETİRİYOR?

06 Ocak 2011
İGİAD Eğitim ve Araştırma Komisyonu tarafından 29 Kasım 2011 günü düzenlenen programda Yeni Ticaret Kanunu ele alındı. Programa İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abuzer Kendigelen ve Av. Dr. Ali Ürey konuşmacı olarak katıldı.

Söze başlayan Ürey, İGİAD’a ögüler yağdırdı. İGİAD’ın ortaya koyduğu çalışmaların ve söylemlerin dünyamız için ne kadar önemli olduğunu söyledi. Ürey sözlerine şöyle devam etti: Eski Ticaret Kanunu 1956 yılında yazılmıştı. Dili gayet güzel ve anlaşılırdı. Buna karşın yeni hazırlanan ve 1 Temmuz 2022’de yürürlüğe girecek olan ’Yeni Ticaret Kanunu’nun dili ağır ve anlaşılması zor bir yapıdadır. Ancak her bakımdan yeni hazırlanan kanunlar günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Ardından sözü alan Prof. Kendigelen yeni kanunla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Programa katılan iş adamlarına yönelik olarak onların ihtiyaçlarına cevap verecek söylemlerde bulundu.
Ticaret Kanununun tüm kitaplarında değişiklikler var

Kendigelen; Ticaret Kanununun kıymetli evrak kitabında çok sınırlı, ticari işletme kitabında daha fazla sayıda, buna karşılık ticaret şirketleri kitabında ise oldukça kapsamlı değişiklikler yapıldığına işaret etti. Yeni düzenleme kapsamında artık ticari defterler bilgisayar ortamında da tutulacabilecek. Öte yandan tüm defterler ticari defter olarak isimlendirildi ve bu defterlerin hepsi kapanış onayına tabi tutuldu ve kapanış onayı için öngörülen süre bir aydan altı aya çıkarıldı.

Ortaklıklar hukukunda oldukça fazla değişiklikler var

Kendigelen, ortaklıklar konusunda yapılan ve göze çarpan ilk değişikliğin, tek kişilik sermaye şirketinin kabul edilmesi olduğunu vurguladı. Önceleri anonim ortaklık için beş, limited için ise iki ortağa ihtiyaç duyulurken, yürürlüğe girecek kanun ile birlikte artık bu şirketler tek kişi ile de kurulabilecek. Kandigelen ayrıca, yapılan bu düzenleme ile Türk hukukunun AB hukuku ile uyumlu hale getirildiğini söyledi.