Vizyon

24 Ocak 2019

İGİAD, üyelerine başka herhangi bir referansa ihtiyaç duymadan güvenilir bir kimlik kazandırır.

İGİAD, işgören-işveren düşüncelerini aynı çatı altında toplayarak iş dünyasının sorunlarını bir bütün olarak algıladığını ve bu sorunlara çözümlerin de yine tarafların tam katılımı ile sağlanacağına olan inancını sergiler.

İGİAD, iş ahlâkı alanında mevcut düşünce ve söylemi etkileyerek iş ahlâkı söylemini ve iktisadi düşüncesini yayar.
İGİAD, akademik/pratik yayınları olan, alanda söz sahibi, önde gelen bir dernek olmayı hedefler.

İGİAD, merak edilen, dikkate alınan, sözü geçen bir yapıda olmak için sürekli bir gelişim çizgisi sergiler.

İGİAD, ilke eksenli çalışır; ilişkilerinde ilkeleri önceler ve her kesimle/herkesle bu ilkeler ekseninde bir araya gelir.

İGİAD, çalışmalarını yakından uzağa doğru şekillendirir; dışlayıcı değil kapsayıcı olmayı hedefler.

İGİAD, zaman içerisinde hem üye hem de şube sayısı açısından genişlemeyi arzular.

İGİAD, hem çalışmaları hem de mensuplarıyla örnek olur. İGİAD, önerdiği işleri önce kendisi (kendi bünyesindekiler) uygular.