Türkiye’de İlk Defa “Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi” Düzenleniyor

26 Nisan 2018

İslam eğitimi alanında çalışan farklı ülkelerden akademisyen ve araştırmacıların bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlanarak, İslam’ın insan anlayışı ile uyumlu bir eğitim sisteminin teşekkülünde yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Üsküdar Belediyesi işbirliği ile 27-28 Nisan tarihlerinde Türkiye’de bir ilk olan “Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi”ni düzenliyor. Kongre, uzun yıllardır üzerinde tartışılan ve hep eleştiri konusu haline getirilen Batı merkezli eğitim yapısı karşısında İslam kültür ve medeniyeti ile uyumlu, aynı zamanda dünyanın geri kalanından haberdar olarak dünya eğitim anlayışına yön verecek bir eğitim sisteminin imkânını tartışmayı hedefliyor. Eğitimciler, yöneticiler ve eğitimci adayı öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilecek kongrenin 2018 yılı ana teması olarak belirlenen İslam Düşünce Geleneğinde Eğitimsel Kavramlar başlığında kabul edilen bildiriler özel oturumda sunulacak. Ayrıca İslam Eğitiminde Kurumlar: Tarihsel Tecrübe, Önemli Eğitim Düşünürleri, Farklı Yaş Dönemleri ve Din Eğitimi, İslam Eğitimcileri, İslam Ülkelerinde Din Eğitimi, Gayri Müslim Ülkelerde Din Eğitimi, Örgün Eğitim Kurumlarında Din Eğitimi ve İmam-Hatipler, Diyanet İşleri ve Yaygın Din Eğitimi Hizmetleri, Din Eğitiminde Medya-Cemaatler ve STK’lar başlıklarında bildiriler yer alacak.