ULUSLARARASI İŞ AHLAKI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SEMPOZYUMU: İDEALLER VE GERÇEKLER

23 Mart 2012
[:tr]ULUSLARARASI İŞ AHLÂKI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SEMPOZYUMU: İDEALLER VE GERÇEKLER

13-14 Ni¬san 2012, İstanbul
Birinci Gün: 9.00 - 18.45 | İkinci Gün: 9.30 - 18.45

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü
Organizasyon
İGİAD İktisadi Girişim ve İş Ahlaki Derneği, Türkiye
&
Durham Üniversitesi, İngiltere


ethics-csr-symp.orgSempozyum, 13-14 Nisan 2012
İstanbul Üniversitesi Beyazıt KampüsüBirinci Gün:
09.00-09.30 Kayıt
09.30 -10.30 Açılış

Selamlama Konuşmaları:
Şükrü Alkan
İGİAD İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Başkanı

Mehmet Asutay
Durham Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Merkezi Direktörü

Ana Konuşma:
Küresel Mali Krize Ahlaki Yaklaşımlar: İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik’in Finansal ve Ekonomik Politika Bağlamında Cevapları
Mervyn K. Lewis

10.30 -11.00 Ara
11.00- 13.00
1. Oturum - Karşılaştırmalı Vaka Çalışmaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Borsa Performansına Kurumsal Mülkiyet Açısından Bir Bakış: Türkiye ve Malezya Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Güler Aras & Jamilah Ahmad & Özlem Kutlu Furtuna

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarında Çok Kültürlü Farklılıklar: A.B.D., Güney Kore, Türkiye
Altay Dikeç & Victor Kane & Jin Yong Park

Türkiye ve Seçilmiş Bazı Avrupa Ülkelerinde Çalışma Değerleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çözümleme
Kadir Canatan

Kazak ve Türk Yöneticilerin İş Etiğine İlişkin Tutum ve Davranışları
Arman Nurmakhamatuly

13.00 - 14.30 Öğle Yemeği

14.30 - 16.15
2. Oturum - Örnek Çalışmalar
Kurumsal Sürdürülebilirlik: Ahlakın Kurumsal Yönetim Uygulamalarına Entegrasyonu
Rashidah Abdul Rahman & Zaleha Othman

Türk Yöneticiler Arasında Ahlaki Karar Verme: Yeni Perspektiflerin Geliştirilmesi
Şebnem Penbek & Gülem Atabay

Sosyal Sorumluluk Raporlaması: Türkiye’de Sosyal Sorumluluk Raporlamasına İlişkin Bir Araştırma
Deniz Özbay

İş Değerleri ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
Serdar Bozkurt & Altan Doğan

16.15-16.30 Ara

16.30 - 18.45
3. Oturum - Örnek Çalışmalar: İslami Finans ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İslami Finans Açısından Ahlaki ve Sosyal Sorumluluk Modelleri
Asyraf Wajdi Dusuki

Almanya’da Ahlaki Bankaların Başarı Faktörleri ve İslami Bankalar İçin Anlamı
Rebecca Schoenenbach

İslami Finansal Kurumlar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Paydaşlar: Bir Araştırma
Toseef Azid

İslami Bankaların Sosyal Sorumluluğu Muhafaza Etmek İçin İhtiyaç Duydukları Ürün Geliştirme Yöntemleri
Abdulazeem Abozaid

İslam Toplumunda İşçi-İşveren İlişkilerinde Ahlakilik
Adem Esen

19.00 Gala Yemeği

İkinci Gün
09.30 -10.15
Ana Konuşmaları:

İslam Kültür ve Medeniyetinde İktisat ve Ahlak
Sabri Orman

Ahlaki Sermaye ve Liderlik
Alejo José G. Sison

10.15 - 11.15
4. Oturum -Söylemsel Perspektifler
İslam ve Batı Ekonomilerinin Paylaştıkları Temel: Bilimsel Ayrılıkçılık ya da Karışık Sonuçsalcılık?
Marie Claret de Fleurieu & Pierre-Charles Pradier

Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Sınıf Sorunu Bağlamında Ekonomi ve Ahlak
Şennur Özdemir

11.15 - 11.30 Ara

11.30 - 13.00
5. Oturum - Vaka Çalışmaları
İş Ahlakını Oluşturma: Güneydoğu Asya’da Manevi Ekonomiler
Daromir Rudnyckyj

Bangladeş’te Hayat Sigortası Şirket Yönetimlerinin Ahlak Kuralları: Poliçe Bakış Açısından
Muhammad Z. Mamun

Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlâkı Algısı ile Özel Sektör ve Kamu Çalışanlarının İş Ahlâkı Uygulamaları: Türkiye Örneği
Nihat Alayoğlu & Ali Osman Öztürk & Mehmet Babacan

13.00 -14.00 Öğle Yemeği

14.00 - 16.00
6. Oturum -Vaka Çalışmaları
Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk Uygulamalı Öğrenci Projelerine Örnek: Bireysel Sorumluluktan Toplumsal Sorumluluğa
Saadet Uğurlu

Arınma ya da Ahlâkileştirme Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmelerin Web Sitelerindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Söylemlerine İlişkin Bir Değerlendirme
Ömer Torlak & M. Ali Tiltay

İş Hayatında Erdemli İnsan’ın Yetkinlikleri ile Kurumsal İş Ahlakı Uygulamaları Arasındaki İlişki: İstanbul
Halil Zaim & Atif Açıkgöz

Türk Medya Kuruluşlarında Yönetsel Etik Pratikleri Üzerine Bir Araştırma
Ali Bülent Kutvan

16.00-16.15 Ara

16.15 - 18.15
7. Oturum - Vaka Çalışmaları: İslami Finans ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Türkiye’de İslami Finans Kurumlarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Raif Parlakkaya & Suna Akten Çürük

Faizsiz Bankacılık Ürünlerinin Ahlaki Açıdan Değerlendirilmesi (Murabaha, Teverruk ve Ges)
Servet Bayındır

İslam’a Dayalı Manevi Davranış Normları Finansal Zorluk İçinde Olan Kurumların Kurtulmasına Yardımcı Olabilir Mi? Muamalat Endonezya ve Muamalat Malezya Berhad Bankalarından Çıkarılacak Dersler
A. Riawan Amin & M. Luthfi Hamidi

Güven, Dürüstlük ve Şeffaflık: İslami Bankacılıkta Müşterilerin Tüketici Davranışı
Seda Yılmaz

İslami Bankaların Karlılıklarına Yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Davranışları Üzerine Bir Analiz: Türkiye ve Endonezya Üzerine Karşılaştırmalı Analiz
Akhmad Affandi Mahfudz

18.15 - 18.45 Kapanış Oturumu

ayrıntılı bilgi için: ethics-csr-symp.org
[:en]ULUSLARARASI İŞ AHLÂKI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK SEMPOZYUMU: İDEALLER VE GERÇEKLER 13-14 Ni¬san 2012, İstanbul Birinci Gün: 9.00 - 18.45 | İkinci Gün: 9.30 - 18.45 İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Organizasyon İGİAD İktisadi Girişim ve İş Ahlaki Derneği, Türkiye & Durham Üniversitesi, İngiltere ethics-csr-symp.org Sempozyum, 13-14 Nisan 2012 İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Birinci Gün: 09.00-09.30 Kayıt 09.30 -10.30 Açılış Selamlama Konuşmaları: Şükrü Alkan İGİAD İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Başkanı Mehmet Asutay Durham Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Merkezi Direktörü Ana Konuşma: Küresel Mali Krize Ahlaki Yaklaşımlar: İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik’in Finansal ve Ekonomik Politika Bağlamında Cevapları Mervyn K. Lewis 10.30 -11.00 Ara 11.00- 13.00 1. Oturum - Karşılaştırmalı Vaka Çalışmaları Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Borsa Performansına Kurumsal Mülkiyet Açısından Bir Bakış: Türkiye ve Malezya Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Güler Aras & Jamilah Ahmad & Özlem Kutlu Furtuna Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarında Çok Kültürlü Farklılıklar: A.B.D., Güney Kore, Türkiye Altay Dikeç & Victor Kane & Jin Yong Park Türkiye ve Seçilmiş Bazı Avrupa Ülkelerinde Çalışma Değerleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çözümleme Kadir Canatan Kazak ve Türk Yöneticilerin İş Etiğine İlişkin Tutum ve Davranışları Arman Nurmakhamatuly 13.00 - 14.30 Öğle Yemeği 14.30 - 16.15 2. Oturum - Örnek Çalışmalar Kurumsal Sürdürülebilirlik: Ahlakın Kurumsal Yönetim Uygulamalarına Entegrasyonu Rashidah Abdul Rahman & Zaleha Othman Türk Yöneticiler Arasında Ahlaki Karar Verme: Yeni Perspektiflerin Geliştirilmesi Şebnem Penbek & Gülem Atabay Sosyal Sorumluluk Raporlaması: Türkiye’de Sosyal Sorumluluk Raporlamasına İlişkin Bir Araştırma Deniz Özbay İş Değerleri ile İş Etiği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma Serdar Bozkurt & Altan Doğan 16.15-16.30 Ara 16.30 - 18.45 3. Oturum - Örnek Çalışmalar: İslami Finans ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İslami Finans Açısından Ahlaki ve Sosyal Sorumluluk Modelleri Asyraf Wajdi Dusuki Almanya’da Ahlaki Bankaların Başarı Faktörleri ve İslami Bankalar İçin Anlamı Rebecca Schoenenbach İslami Finansal Kurumlar, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Paydaşlar: Bir Araştırma Toseef Azid İslami Bankaların Sosyal Sorumluluğu Muhafaza Etmek İçin İhtiyaç Duydukları Ürün Geliştirme Yöntemleri Abdulazeem Abozaid İslam Toplumunda İşçi-İşveren İlişkilerinde Ahlakilik Adem Esen 19.00 Gala Yemeği İkinci Gün 09.30 -10.15 Ana Konuşmaları: İslam Kültür ve Medeniyetinde İktisat ve Ahlak Sabri Orman Ahlaki Sermaye ve Liderlik Alejo José G. Sison 10.15 - 11.15 4. Oturum -Söylemsel Perspektifler İslam ve Batı Ekonomilerinin Paylaştıkları Temel: Bilimsel Ayrılıkçılık ya da Karışık Sonuçsalcılık? Marie Claret de Fleurieu & Pierre-Charles Pradier Karşılaştırmalı Bir Perspektiften Sınıf Sorunu Bağlamında Ekonomi ve Ahlak Şennur Özdemir 11.15 - 11.30 Ara 11.30 - 13.00 5. Oturum - Vaka Çalışmaları İş Ahlakını Oluşturma: Güneydoğu Asya’da Manevi Ekonomiler Daromir Rudnyckyj Bangladeş’te Hayat Sigortası Şirket Yönetimlerinin Ahlak Kuralları: Poliçe Bakış Açısından Muhammad Z. Mamun Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlâkı Algısı ile Özel Sektör ve Kamu Çalışanlarının İş Ahlâkı Uygulamaları: Türkiye Örneği Nihat Alayoğlu & Ali Osman Öztürk & Mehmet Babacan 13.00 -14.00 Öğle Yemeği 14.00 - 16.00 6. Oturum -Vaka Çalışmaları Sürdürülebilir Sosyal Sorumluluk Uygulamalı Öğrenci Projelerine Örnek: Bireysel Sorumluluktan Toplumsal Sorumluluğa Saadet Uğurlu Arınma ya da Ahlâkileştirme Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İşletmelerin Web Sitelerindeki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Söylemlerine İlişkin Bir Değerlendirme Ömer Torlak & M. Ali Tiltay İş Hayatında Erdemli İnsan’ın Yetkinlikleri ile Kurumsal İş Ahlakı Uygulamaları Arasındaki İlişki: İstanbul Halil Zaim & Atif Açıkgöz Türk Medya Kuruluşlarında Yönetsel Etik Pratikleri Üzerine Bir Araştırma Ali Bülent Kutvan 16.00-16.15 Ara 16.15 - 18.15 7. Oturum - Vaka Çalışmaları: İslami Finans ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Türkiye’de İslami Finans Kurumlarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raif Parlakkaya & Suna Akten Çürük Faizsiz Bankacılık Ürünlerinin Ahlaki Açıdan Değerlendirilmesi (Murabaha, Teverruk ve Ges) Servet Bayındır İslam’a Dayalı Manevi Davranış Normları Finansal Zorluk İçinde Olan Kurumların Kurtulmasına Yardımcı Olabilir Mi? Muamalat Endonezya ve Muamalat Malezya Berhad Bankalarından Çıkarılacak Dersler A. Riawan Amin & M. Luthfi Hamidi Güven, Dürüstlük ve Şeffaflık: İslami Bankacılıkta Müşterilerin Tüketici Davranışı Seda Yılmaz İslami Bankaların Karlılıklarına Yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Davranışları Üzerine Bir Analiz: Türkiye ve Endonezya Üzerine Karşılaştırmalı Analiz Akhmad Affandi Mahfudz 18.15 - 18.45 Kapanış Oturumu ayrıntılı bilgi için: ethics-csr-symp.org [:]