Ülke Tanıtım Toplantısında Gündem Kazakistan

14 Ocak 2019

İGİAD tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Ülke Tanıtım Toplantısının konuğu bu kez de Kazakistanlı iş adamları Mecdullah Ali ve Abdulhamid Pakyol’du. “Kazakistan'da Ticaret İmkânlarının” konuşulduğu toplantıya üyelerimizin ilgisi oldukça büyüktü.


Mecdullah Ali ve Abdulhamid Pakyol’un konuşmacı olarak katıldığı toplantıda Kazakistan'da Ticaret İmkânları konuşuldu. Pakyol, Kazakistan’ın sosyal, kültürel ve ekonomik yanlarını anlatarak programa başladı.


Abdulhamid Pakyol, toplantıya katılan İGİAD üyesi iş adamlarına Kazakistan’ı çeşitli yönleriyle anlattı. Özellikle okur yazarlığın %98 lerde olduğu ülkenin Sovyet Cumhuriyetleri içinde Rusya’dan sonra ikinci büyük petrol üreticisi olduğu önemine vurgu yapıldı.


Pakyol konuşmasında; “Günümüzde petrol, ülkedeki toplam sınaî üretimin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Ülkedeki diğer  önemli sektörler metal işleme ve çelik üretimidir. İnşaat sektörü petrol sektörüne bağımlı olup, ekonominin geri kalanı hizmet sektörü ve tarım sektöründen oluşmaktadır. Tarım sektörü en fazla istihdam sağlayan sektör olmasına rağmen GSYİH’daki payı yalnızca %5,4’tür.


2000’li yıllarda gerçekleşen hızlı ekonomik büyüme ile istihdam artmış ve yaşam standardı yükselmiştir. Refah düzeyindeki artışın toplumun tüm kesimlerine yansıtılamamasına rağmen ülkede fakirlik genel olarak düşüş eğilimindedir. Kazakistan, Rusya’dan sonra BDT ülkeleri içindeki en yüksek kişi başı GSYİH ve aylık ücretlere sahip ülkedir” dedi.


Mecdullah Ali özellikle Türkiye ile ilişkilerin hergeçen gün arttığını dile getirdi. Ali konuşmasında “Kazakistan’a ihracatımız 2017 yılında bir önceki yıla göre % 19,7 oranında artarak 746,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ülkenin anılan dönemde toplam ihracatımızdaki payı % 0,48 olurken, Kazakistan ihracat yaptığımız ülkeler arasında ise 44. sırada yer almaktadır. 2017 yılında anılan ülkeden yaptığımız ithalat ise bir önceki yıla göre     % 25,7 oranında artarak 1,67 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı % 0,72 oranında pay ile 35. ülkedir. 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde ülkeden yaptığımız ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 10,7 oranında artarak 1,06 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında 0,71 oranında pay ile 36. ülkedir.


Kazakistan’a ihracatımız 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4,8 oranında azalarak 294,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.


2017 yılı itibariyle Türk müteahhitlik firmalarınca Kazakistan’da üstlenilen projelerin toplam değeri 21 milyar Doları aşmıştır. Türkiye, sermaye miktarı açısından Kazakistan’daki 17. büyük yatırımcı konumunda olmakla birlikte enerji dışı sektörlerdeki yatırımlar açısından 4. sırada yer almaktadır” dedi.


Ali özellikle Kazakistan’da Sanayi Kalkınma Programı uygulanmakta olduğunu ve tarım, metalürji, petrol üretimi, gıda, enerji, kimya, farmakoloji, inşaat malzeme üretimi, havalandırma, ısıtma-soğutma, ulaştırma ve enformasyon, makine sanayi, uranyum, turizm ve uzay alanları sektörlerinin yatırım açısından ön plana olduğunu dile getirdi.


Katılımın yoğun olduğu ve verimli geçen program, İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan ve İGİAD Yönetim Kurulu Üyesi H. Mehmet Köse’nin Mecdullah Ali ve Abdulhamid Pakyol’a hediye takdiminden sonra son buldu.