TÜRKİYE’DE REKLAM AHLAKI PROJESİ TANITIM TOPLANTISI

15 Ekim 2015

TÜRKİYE’DE REKLAM AHLAKI PROJESİ TANITIM TOPLANTISI

20 EKİM SALI, İGİAD MERKEZ

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği’nin 2014 yılında “Türkiye’de Reklam Ahlakı”  adıyla başlattıkları projenin tanıtım toplantısı 20 Ekim Salı günü saat 11.00’da İGİAD Merkez’de gerçekleştirilecek. Toplantıda, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şuayıp Özdemir ve Yrd. Doç. Dr. Fikret Yaman’ın yürüttüğü proje süresince hazırlanan “Türkiye’de Reklam Ahlakı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” kitabı ve “Türkiye’de Reklam Ahlakı Araştırması: Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı araştırma raporu kamuoyuna tanıtılacak.

Bu proje ile Türkiye’de reklam ahlakı ilk defa derinlemesine bir araştırma ile ele alındı. Yaklaşık bir sene süren proje boyunca literatür taramaları, anket çalışmaları, mülakatlar, ayrıntılı gözlem ve belge incelemeleri ile geniş bir araştırma yapıldı. Reklam ahlakının mevcut durumunu eleştirel bir şekilde ele alan bu araştırmada, reklam ve ahlakın nasıl bir arada ele alınacağına,  günümüz reklam anlayışındaki ahlaki problemlere, reklamların tüketiciler tarafından ahlaki olarak nasıl değerlendirildiğine, reklam paydaşlarının reklam ahlakı konusundaki sorumluluklarına ve reklam ahlakını sağlamaya yönelik önerilere ayrıntılı bir şekilde yer veriliyor. Ayrıca kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, tüketiciler, medya bileşenleri, reklam ajansları ve reklam verenler için kapsamlı önerilerde bulunuluyor.