TERÖRE KARŞI OLMAK AHLAKİ BİR ZORUNLULUKTUR!

22 Temmuz 2015

Suruç'ta meydana gelen terör saldırısını İGİAD olarak şiddetle lânetliyoruz. Saldırıda vefat eden vatandaşlarımızın acısını paylaşıyor yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu tür saldırıların tekrarlanmaması için her türlü tedbirin alınmasını gerekli görüyoruz.

İGİAD olarak kime karşı ve kim tarafından yapılmış olursa olsun terörün her türlüsünü kategorize etmeden reddediyor ve şiddetle tel'in ediyoruz. Teröre karşı olmanın ahlaki bir zorunluluk olduğunu hatırlatıyoruz.

Biliyoruz ki yapılan mezkûr eylem, Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır ve sınır ötesi savaşı ülkemize taşıma girişimidir. Ülkemizin sulh ve sükûnunu bozma ve huzur iklimini sabote etmeyi amaçlamaktadır. Türkiye, Ortadoğu’da gittikçe yaygınlık kazanan etnik ve mezhebi çatışmalar sarmalına çekilmek istenmektedir. Bu durumun kimlerin işine yaradığı ve hangi amaçlara hizmet ettiği kamuoyunun malumudur.

Bu durumda millet olarak sağduyu ile yaklaşmak, öfkemize yenik düşmeden tedbirleri artırmak ve bilinçli, duyarlı ve teenni ile hareket etmek gerekmektedir.

Sorunu derinleştiren, ayrıştıran ve tahrik içeren açıklamaları da tehlikeli buluyor ve sorumsuzluk olarak görüyoruz. Bu tür açıklamaların sorunların çözümüne katkı sağlamayacağı inancını taşıyoruz.

Tüm yaşanmışlıklar göstermiştir ki millet olarak birlik ve dayanışma ile tüm oyunları, hile ve tuzakları boşa çıkarabiliriz.

Hükümetimizin kamu vicdanını rahatlatacak şekilde suçluları bularak ortaya çıkarması, millet olarak bizlerin de tüm kurum ve kuruluşlar ile hükümete olan güven ve desteğimizi sürdürmemiz gerekir.

Bu vesile ile aziz milletimizle ortak acımızı paylaşıyor, bir daha benzer acıların yaşanmamasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği