TERÖR AYRIŞMAYI DEĞİL BİRLİĞİMİZİ TAHKİM EDECEKTİR!

09 Eylül 2015

Şehitlerimizin ve Gazilerimizin ardından Dağlıca‘da askere, Iğdır'da polise karşı kurulan hain pusular sonucu gelen şehit haberleri milletimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. İGİAD ailesi olarak milletimize bu acıyı yaşatan terör saldırılarını nefretle kınıyor, katillerini tüm türevleriyle, iç ve dış destekçileri ile birlikte lanetliyoruz. Hiçbir zulmün, terör ve tedhiş hareketinin sonuç vermediğinin ve vermeyeceğinin inancı ve bilinciyle ümitleri diri tutuyor ve bu arızi durumun geçeceğine olan inancımızı yineliyoruz.

Hükümetin tüm vatan sathına yayılan birlik ve kardeşlik çağrısının, farklılıkları buluşturma girişiminin terör saldırıları ile sabote edilmesi, milletimizde derin bir üzüntüye sebep olmuştur. Uygulamaya giren çözüm süreci ve beraberinde gelen barış ortamı, bizzat terör örgütü tarafından sonlandırılmıştır.

Seçim sonrasında oluşan siyasal boşluğu fırsat bilen terör örgütü ve uzantıları, silah ve mühimmat yığınağı ile hazırlık yapmış ve bugün yapılan saldırıları önceden tasarlamıştır. Bu gün yaşananlar, çözüm sürecinde hükümetin şefkatli yaklaşımını, müşfik tutumunu örgütün nasıl suistimal ettiğinin göstergesidir. Hükümetin uzattığı elin havada kaldığı ve üst üste işlenen terör saldırıları ile halkın ve hükümetin ihanete uğradığı apaçık bir şekilde görülmektedir.

Terörün amacı bu saldırılarla toplumda kaos oluşturarak moral ve motivasyonu bozmak; öfke patlamasına sebebiyet vererek ülkeyi etnik bir çatışmanın sarmalına çekmektir. Ancak milletin sağduyusu ve derin irfanı bu hileli girişimlerin, hain planların üstesinden gelebilecek durumdadır.

Aziz milletimiz asla dış destekli bu oyuna gelmeyecek, hukuk dışına çıkarak haksızlığa tevessül etmeyecektir. Öfkesini kontrol edecek, durumdan kendisine vazife çıkarmayacak, tepkisini yasal zeminde ve hukuk çerçevesinde gösterecektir.

Devlet terör saldırısına karşı halkın güvenliği ve kamu düzeninin tesisi için teröre karşı topyekün operasyon başlatmış olup bu mücadeleyi yasal çerçevede siyasi iradenin kararlılığıyla idari, adli, emniyet ve askeri güvenlik tedbirleri ile sonuna kadar sürdürmelidir. Devletimiz sahip olduğu imkânlarla ulaştığı güçle milletimizin kararlı ve dik duruşuyla verdiği destekle terörün üstesinden gelecek yeterliliktedir.

İGİAD ailesi olarak, kriz anlarının insanlık süreçlerinde arızi bir durum olduğuna inanıyor, her dönemde var olan, zulüm ve zalimlerin dönemsel olduğuna olan inancımızı yinelemek istiyoruz. Bizler birlikte varız ve birlikte anlamlıyız. Sorunların üstesinden birlikte gelebileceğimize inanıyor, hep birlikte kenetlenerek, safları sıklaştıralım istiyoruz.

Canını bu millete feda eden, saldırılarda şehit olan yiğitleri selamlıyor, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu milletin varlığına, birliğine ve dinine kasteden teröristleri şiddetle lanetliyor, bir an önce yanlıştan dönmelerini umuyoruz.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği - İGİAD