Tekstil Sektör Toplantısı

28 Mayıs 2009
Sektörel buluşmalarımız Tekstil Sektör toplantısıyla devam etti. İGİAD Yönetim Kurulu üyesi Hamit Yıldırım’ın (Mikro Tekstil ve Örme sanayi) evsahipliğinde 28 Mayıs 2009 tarihinde Merhaba Pastanesi’nde gerçekleştirilen toplantıda tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz bir araya geldi. Toplantıda sektörün bir önceki yılı değerlendirildi ve 2009’da ortaya çıkan gelişmeler ele alındı.

Kahvaltının ardından Hamit Yıldırım tarafından sunulan 2009 Tekstil Sektörü Değerlendirme Raporu görüşüldü. Raporun sunumundan sonra, üyelerimiz sektörle ve firmalarının durumlarıyla ilgili olarak geçmiş dönemdeki performanslarını, önceki dönemlerle 2009 yılının ilk 5 ayının karşılaştırmasını ve 2009 yılı ve sonrasıyla ilgili beklentilerini ortaya koydular.

Toplantıda ülkemizde tekstil sektörünün son durumu, üretim hacmi, ihracattaki son durum, istihdam gibi temel konular ele alındı. Yaşanan başlıca sorunlar olarak: Öz sermaye yetersizliği, kısa ve uzun vadedeki finansman yetersizliği, hammadde fiyatlarındaki istikrarsızlık, yurt-dışı pazarlardaki dağıtım kanalı sıkıntısı, moda ve marka oluşturmadaki sorunlar, AR-GE çalışmalarındaki yetersizlik, teknik ve kalifiye eleman sıkıntısı, kayıt dışılık ve haksız rekabet gibi konular öne çıkıyor.

Geleceğe yönelik stratejiler kapsamında tekstil ve konfeksiyon sektörünün hala önemli avantajlara sahip olduğu fakat bunların bir kısmının geçici olduğu vurgulandı. Çözüm önerileri kapsamında : Ürün çeşitlendirmesi, verimlilik artışı ile teknolojik yenileme ve geliştirme, yeni pazarlar bulma ve yeni pazarlama teknikleri geliştirme, birlikte hareket etmek ve zayıfları güçlendirmek suretiyle entegrasyonu geliştirmek gibi çözüm önerileri üzerinde duruldu.