Tekstil Sektör Toplantısı

17 Aralık 2009
Sektörel buluşmalarımız, üyelerimizden Hasan Değirmenci’nin (Değirmen Giyim) evsahipliğinde 17 Aralık 2009’da gerçekleştirdiğimiz Tekstil Sektör toplantısıyla devam etti. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin bir araya geldiği toplantıda sektörde 2009’da ortaya çıkan gelişmeler ele alındı.

Toplantıda ülkemizde tekstil sektörünün son durumu, üretim hacmi, ihracattaki son durum, istihdam ve kriz sonrası sektörün durumu gibi temel konular ele alındı. Türkiye ekonomisinin sürekli krizlerle boğuşan bir ekonomi olduğu, 2008 krizi sonrasında tüm sektörlerde yaşanan sıkıntıların, tekstil sektöründe de fazlasıyla yaşandığı vurgulandu. 2009, ciroların arttığı fakat borçların da arttığı ve karlılığın düştüğü bir yıl oldu. Sektör temsilcileri 2010’un da 2009’dan farklı olmayacağını düşünüyorlar. Sektörde istihdam konusunda da ciddi hareketlilikler oldu. Firmalar % 30’lara varan istihdam daraltmasına gitmek durumunda kaldılar. Açık alacaklarda ve karşılıksız çeklerde ciddi artışlar oldu. Dolayısıyla üretilen malların doğru yerlere pazarlanıp satılması bu dönemde daha da önemli bir hale geldi.

Oluşturulan firma geleneğinin geleceğe taşınması KOBİ’ler için daha fazla zaruret arz ediyor. Sağlam bir firma yapısına sahip, kendini yenileyebilen, özsermayesi ile iş yapan firmalar ayakta kalıyor. Satış sistemini geliştiren, mevcut sorunlar tespit edip çözümler bulan, satış kanallarını çeşitlendiren firmalar sektörde öne çıkıyor. Firmaları yaşanabilir hale getirmek, sağlık, temizlik ve güvenlik şartlarını daha fazla gözetmek, yenilikler yapmak, personele moral-motivasyon konusuna daha fazla ağırlık vermek önem kazanıyor.