Tekstil Sektör Toplantısı

08 Kasım 2006
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren İGİAD üyeleri sektörel buluşma toplantısında bir araya geldi. 08 Kasım 2006 tarihinde ALK Group (Akal Tekstil & Alkan Promosyon) ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada tekstil sektörünün mevcut durumu değerlendirildi ve tekstil sektörünün beş ana sorunu irdelendi:

• Çin Fenomeni
• Artan Kredi Maliyetleri ve Bankaların Tutumu
• Girdi Maliyetleri
• Özsermaye Yetersizliği
• Nitelikli Personel İsdihtamı

konularında yaşanan bu sorunların firma ve sektör bazında çözülmesi için atılması gereken adımların tartışıldığı sektörel buluşma akabinde ALK Group üretim tesislerinin gezilmesiyle son buldu.