TASCA Genel Başkanı Muhammed Adil İGİAD’a konuk oldu.

15 Ocak 2014
İGİAD tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Ülke Tanıtım Toplantısının konuğu bu kez de TASCA Genel Başkanı Muhammed Adil’di. Mağrip Ülkeleri’nde Ticaret İmkânlarının konuşulduğu toplantıya üyelerimizin ilgisi oldukça büyüktü.

TASCA Genel Başkanı Muhammed Adil’in konuşmacı olarak katıldığı toplantıda Mağrip Ülkelerinde Ticaret İmkânları konuşuldu. Mağrip ülkelerini yakından tanıyan ve 22 yıldır Türkiye’de yaşayan Adil, Mağrip ülkelerinin ve Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik yanlarını anlatarak programa başladı.

Muhammed Adil, toplantıya katılan İGİAD üyesi iş adamlarına Mağrip ülkelerini çeşitli yönleriyle anlattı. Özellikle kuzey Afrika’da Türkiye’nin varlığının olmaması ve Libya’da devrimden sonra Türkiye’nin ticari alanda varlığını yitirmesi konusuna vurgu yapıldı. Mağrip ülkelerinde Osmanlı tarihinin her yerde görüldüğü, liseden üniversiteye kadar Türkiye’den daha yoğun bir şekilde pozitif bir biçimde Osmanlı tarihinin anlatıldığı dile getirildi. Son on yılda Türkiye’nin teveccühünden doğan milliyetçilik anlayışının halk üzerinde oluştuğunun gözlendiği ve Türk ürünlerinin tercih edildiği dile getirildi.

Mağrip ülkelerinin coğrafi ve stratejik konumunun önemine dikkat çekildi. Petrolün ve doğalgazın çok yoğun olduğu bu bölgelerde enerjinin ucuz olmasının pazarın zenginliğini ön plana çıkarmakta olduğu söylendi. Lakin Türkiye ile sempati duyulmasına rağmen çok az iş yapıldığı da dile getirili.

Üyelerimizden gelen sorulara da cevap veren Adil, Mağrip ülkelerin ziyaret edilip devlet teşvikli işlere yatırım yapılması konusuna ayrıca değindi. Tunus ve Fas için sanayileşme projelerinin olduğu karlı yatırımlar olduğu ve sektör bazında gıda, ambalaj, hayvancılık tarım ve tarım teknolojisi alanında çok karlı projeler olabileceği söylendi. Tarım alanında ise Fas ya da Moritanya’nın daha verimli ve özellikle maden alanının çok zengin olduğu Moritanya’ da Türkiye’den hiçbir şirket olmadığının üzerine konuşuldu.

Mağrip ülkeleri; Gıda, Güneş Enerjisi, Tarım, Hayvancılık, Madencilik ve Ambalaj Sektörlerinde yatırım bekliyor...

Genel olarak Mağrip ülkelerinde gıda, güneş enerjisi, tarım, hayvancılık, madencilik, ambalaj gibi sektörlerde açıkların olduğu ve iyi bir yatırım alanı olduğunun vurgusu yapıldı.

Katılımın yoğun olduğu ve verimli geçen program, İGİAD Üyelerinden Mustafa Ekmekçioğlu’nun Muhammed Adil’e İGİAD tablosunu sunmasının ardından son buldu.

15.01.2014