Tarihçe

24 Ocak 2019

2003 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) iş ahlakı ve girişimcilik alanlarında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.


İGİAD, girişimciliğin teşvik edilmesi ve iş ahlakının yaygınlaştırılması hususunda bilgilendirme, eğitim ve yayın faaliyetleriyle iş dünyasında ahlaki bir duyarlılık oluşturmayı amaçlamaktadır.


İGİAD ahlaki olmayan bir işi meşru kabul etmeyerek piyasa şartlarını yeniden sorgulamakta, hak eksenli bir iş hayatının inşası için gayret sarf etmekte ve helal kazancın adil paylaşımını yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Öte yandan bu yönde çalışacak girişimcileri desteklemekte, onlara rehber olmayı, model sunmayı ve bu bağlamda iş hayatını dayanışma ekseninde yeniden kurmayı amaçlamaktadır.


300’den fazla iş adamı, akademisyen ve profesyonel çalışandan oluşan üye tabanıyla İGİAD, Türkiye’de iş dünyasının gündemine iş ahlakını taşıyan ilk kuruluşlardandır. İGİAD, uyguladığı insani geçim ücreti araştırması, verdiği girişimcilik ödülleri, düzenlediği iş ahlakı zirvesi ve yayımladığı iş ahlakı raporları ile kuruluşundan bugüne Türkiye’deki iş dünyasına önemli katkılar sağlamıştır.


İGİAD, bu amaçlarını gerçekleştirmek için, iş ahlakı ve girişimcilik alanlarında seminer, konferans, panel, sempozyum ve zirve gibi programlar düzenlemekte; periyodik bülten ve alanı ile ilgili hakemli akademik dergi yayımlamakta, raporlar hazırlamakta, kitap yayımı yapmakta; yurt içi ve yurt dışı fuar ziyaretleri, ikili ilişkileri geliştirmek üzere kurum ve iş yeri ziyaretleri gerçekleştirmekte; üyelerine yönelik sektör toplantıları ve çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemektedir.