Tarihçe

24 Ocak 2019

2003 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) iş ahlakı ve girişimcilik alanlarında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

İGİAD, girişimciliğin teşvik edilmesi ve iş ahlakının yaygınlaştırılması hususunda bilgilendirme, eğitim ve yayın faaliyetleriyle iş dünyasında ahlaki bir duyarlılık oluşturmayı amaçlamaktadır.

250’den fazla iş adamı, akademisyen ve profesyonel çalışandan oluşan üye tabanıyla İGİAD, Türkiye’de iş dünyasının gündemine iş ahlakını taşıyan ilk kuruluşlardandır. İGİAD, uyguladığı insani geçim ücreti standardı, verdiği girişimcilik teşvik ödülleri ve yayınladığı önemli iş ahlakı raporları ile kuruluşundan bugüne Türkiye’deki iş dünyasına önemli katkılar sağlamıştır.

İGİAD, bu amaçlarını gerçekleştirmek için, iş ahlakı ve girişimcilik alanlarında seminer, konferans, panel ve sempozyum gibi eğitim programları düzenlemekte; periyodik bülten ve alanı ile ilgili hakemli akademik dergi yayınlamakta, raporlar hazırlamakta, kitap yayını yapmakta; yurtiçi ve yurt dışı fuar ziyaretleri, ikili ilişkileri geliştirmek üzere kurum ve iş yeri ziyaretleri gerçekleştirmekte; üyelerine yönelik sektör toplantıları ve çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemektedir.