T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nda Etik Kültürün Geliştirilmesi Konuşuldu.

15 Mart 2011
15 Mart 2011 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı’nda yapılan toplantıya İGİAD Kurumsal ilişkiler Komisyonu Başkanı Ayhan Karahan katıldı. Toplantı öncesinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanvekili Erdoğan Kesim ile de görüşen Karahan, toplumda ahlaki değerleri yeniden markalaştırmak gerektiğini vurguladı. Kesim ise, İGİAD’ın özellikle yayınlarından övgü ile bahsetti ve İGİAD’ın büyük bir boşluğu doldurduğunu söyledi. Toplantıya Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerden temsilciler katıldı. Toplantıda, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun AB Mali İşbirliği (IPA) 2011 yılı programlaması kapsamında yürütmesi planlanan "Etik Kültürün Geliştirilmesinde Kamu-Özel Sektör-Sivil Toplum İşbirliği Projesi" ele alındı. Toplantıya Avrupa Birliği Ankara Delegasyonu da katıldı