Söyleşi: 2023 yılı Türkiye Ekonomisinde Riskler ve Önlemler

27 Ocak 2023

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Risk ve Denetim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Davut Pehlivanlı ile "Yeni Normalin Gölgesinde Ekonomi ve Risk Yönetimi" konularını konuştuk. İGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Demir moderatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz söyleşimizde gündeme aldığımız konular: 1. Ulusal Risk Envanteri çalışmalarında önem derecesine göre ilk 10 risk maddeleri. 2. İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye’yi ekonomik olarak zorlayacak faktörler. 3. Rusya - Ukrayna savaşı hem Türkiye hem de Dünya için etkileri. 4. Göç ve değişen demografik yapı, ekonomi üzerinde bir etkileri. 5. Risk yönetimi olgunluğunu kuruluşlar (kamu ve özel) bazında değerlendirilmesi. 6. Yoksulluk riski değerlendirilmesi. 7. Bu yılki yüksek enflasyon beklentisi. 8. Alacak riski ile işletmelerin alacağı önlemler. 10. Global riskler ve Türkiye’nin riskleri arasındaki ilişki. 11. Teknolojideki ilerlemeler ve riskler. 12. Riskler ve yabancı yatırımcı ilgisi ile şirket satın alma m&a boyutu. 13. Ülke olarak risklere karşı bakış açımız. 14. Ülkemizde özellikle hangi risklere dikkat etmeliyiz.


Söyleşiyi izlemek için tıklayınız: https://youtu.be/rcEAWXLnEz4