Seminer: Reklam Ahlakı

11 Nisan 2006
İsrafil Kuralay’ın konuşmacı olarak katıldığı Reklam Ahlâkı konulu seminer 11 Nisan 2006 Salı günü İGİAD merkezde gerçekleşti. Seminere reklamı bir işin, bir malın veya bir hizmetin para karşılığında, kitle iletişim araçlarında, tarif edilerek geniş halk kitlelerine duyurulmasıdır şeklinde tanımlayarak başlayan Kuralay, sonrasında reklamların ahlaki boyutuna dikkat çekti. Reklam ahlakı noktasında Türkiye’deki problemleri şöyle sıraladı.

► Ürünler arasında karşılaştırmaların tarafsız olmaması
► Ürün özelliklerinin doğru tanıtılmaması
► Kadın cinselliğinin ön plana çıkarılması
► Erkek cinselliğinin ön plana çıkarılması
► Toplumun örf ve adetlerinin dikkate alınmaması
► Çocukların reklâmlarda yer alması

Seminerin sonunda ise reklamla ilgili şu önerilerde bulundu.

► Reklam verenlerin ajans seçimi konusunda, ajansın yaptığı reklamlar konusunda daha duyarlı olmalıdır.
► Reklamcının, içinde yaşadığı topluma ve ahlak kurallarına saygılı olması gerekmektedir.
Yaratıcılık sadece bir araçtır, önemli olan toplumun ahlak kurallarıdır.