Seminer: Kriz ve KOBİ’ler

14 Kasım 2006
Dr. Yaşar Erdinç’in konuşmacı olarak katıldığı Kriz ve KOBİ’ler konulu seminer 14 Kasım 2006 Salı günü İGİAD merkezde gerçekleşti. Dr. Yaşar Erdinç olası kriz durumlarını ortaya çıkaran etkenler ve habercilerinden bahsederek seminere başladı.

► Reel sektör - İmalat sanayi
► Kamu kesimi
► Mali Piyasalar
► Ödemeler dengesi

Yukarıda yazılı dört dengeden birisinin bozulmasının krizi doğuracağına değinen Erdinç Asya Krizi belirtilerini örnek gösterdi;

► Az kâr
► Cari açık
► Çok borç
► Düşük kâr
► İşsizlik artışı

Erdinç daha sonra kriz ortamlarında KOBİ’lerin nasıl hareket etmesi gerektiğine değindi.