Seminer: KOSGEB’in Yenilenen KOBİ Destekleri

13 Kasım 2007
Eğitim Komisyonumuz tarafından düzenlenen ve KOSGEB İkitelli Bölge Müdürü Mustafa Kaplan’ın sunduğu KOSGEB’in Yenilenen KOBİ Destekleri konulu seminer, 13 Kasım 2007’de İGİAD Seminer salonunda gerçekleştirildi.

KOSGEB’te (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) başarılı bir dönem geçiren ve görev süresince önemli değişimlerin altına imza atan Kaplan, düzenlemiş olduğumuz seminerde KOSGEB’teki kurumsal gelişmelerden de söz etti.

KOSGEB’in hedef kitlesinin imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren, 1-250 işçi çalıştıran, ciro ve mali bilanço toplamı 25 milyon YTL’yi aşmayan KOBİ’ler olduğunu belirten Kaplan, KOSGEB’in amaçlarını şu şekilde sıraladı:

► Ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında payını ve etkinliğini artırmak,
► Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,
► Teknolojik yeniliklere süratle uyumlarını sağlamak.


KOSGEB destekleri için bazı ön koşulların gerektiğini belirten Kaplan bu koşulları;
1. İşletmelerin hedeflerini tespit etmesi
2. İşletmelerin stratejik yol haritasını oluşturması
3. Destekleme süresince işletmenin izlenmeyi kabul etmesi
olarak sıraladı.

Seminerde KOSGEB desteklerinden nasıl yararlanılacağını, "Stratejik Yol Haritası"nın ne anlama geldiğini, stratejik planlamada nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve stratejik yol haritasının amaçlarını da anlatan Kaplan, daha sonra KOSGEB desteklerini ayrıntılarıyla dinleyicilere aktardı.

KOSGEB, vermiş olduğu desteklerin yanı sıra firmalara kredi de sağlıyor. Kredi başvurularının nasıl yapılması gerektiği üzerinde de duran Kaplan, daha sonra KOSGEB projelerinden bahsetti. Mustafa Kaplan, AB-KOSGEB Eğitim Projesi ve Avrupa Bilgi Merkezi’nin faaliyetleri hakkında bilgi verdikten dinleyicilerden gelen soruları cevaplandırdı.

Mustafa Kaplan, oldukça verimli geçen seminerden memnun olduklarını belirten dinleyicilerin sorularını samimi bir şekilde cevapladı. Seminer, İGİAD Yönetim Kurulu üyesi Sedat ECİN’in Mustafa Kaplan’a hediye takdim etmesinden sonra sona erdi.