Seminer: İşletmelerde Stratejik Yönetim

21 Ocak 2008
İGİAD’da Salı Seminerleri devam ediyor. Eğitim Komisyonumuz tarafından düzenlenen ve 22 Ocak 2008 Salı günü gerçekleşen seminerin Ocak ayı konuğu Beykent Üniversitesi, İ.İ.B.F. öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Fuat Oktay oldu. İşletmelerde Stratejik Yönetim konulu seminerimizde katılımcılara oldukça faydalı bir sunum yapan Oktay, seminer sonunda konuyla ilgili soruları cevapladı.

1964 Yozgat doğumlu olan Fuat Oktay, Çukurova Üniversitesi, İşletme bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktora çalışmaları için 1987-2003 yılları arasında A.B.D.’de bulundu. 2002-2003 döneminde Wayne State Üniversitesi (WSU) İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak bulunan Oktay Türkiye’e döndüğünde Beykent Üniversitesi’nde çalışmaya başladı. Dekan yardımcılığı ve bölüm başkanlığı gibi görevlerde de bulunan Oktay halen aynı üniversitede İşletme bölümünde dersler veriyor.

İşletmelerde Stratejik Yönetim seminerde Fuat Oktay hoca öncelikle işletmelerin genel yapısından ve işletme yaşam eğrisinden hareketle Türkiye’de mikro, küçük, orta ve büyük ölçekte 1.9 milyon işletme bulunduğunu, bu işletmelerin %99,89’unun 1-250 arası çalışanı olduğunu, ülkemizde büyük ölçekli işletme sayısının genel oran içinde sadece %0.11’i teşkil ettiğini belirtti. Buradan hareketle işletmelerin kuruluş ve gelişme aşamalarını genel hatlarıyla ortaya koyarak bu durumun nedenleri üzerinde durdu. Oktay, KOBİ’lerin kuruluş ve gelişmelerinin 5 aşamada gerçekleştiğini belirtti: 1- Kuruluş/Doğuş, 2- Hayatta Kalma/Varolma, 3- Başarı, 4- Yükseliş, 5- Olgunluk

Bu girişten sonra Stratejik yönetim süreci meselesini ele alan Oktay, her işletmenin kendi yapısına ve şartlarına göre bir stratejiye sahip olması gerektiğini belirtti. Buna göre, stratejik yönetimin temelinde öncelikle stratejik bilinç gelmektedir. Stratejik yönetimin daha sonraki aşamaları ise stratejik analiz (dış ve iç çevre analizi) stratejik yönlendirme, strateji oluşturma, stratejik uygulama ve son aşamada stratejik kontroldür.

Stratejik analiz safhasında bilgi toplama ve değerlendirme yapmak gerekir. SWOT analizi ve diğer analiz tekniklerinden hareketle her işletmenin kendi çapında bir işletme analizi yapması; işletmelerin güçlü ve ve zayıf yönlerini, piyasadaki fırsatları ve tehditleri kritik etmesi gerektiğini belirten Oktay, rakip analizi, işletme analizi, müşteri analizi, işletmedeki organizasyon yapısının analizi gibi analizlerin nasıl yapılabileceğini ortaya koyarak bu analizlerin önemine vurgu yaptı.

Strateji biçimlerine de değinen Fuat Oktay, işletmelerin işlevsel, rekabet ve kurumsal stratejiler ortaya koymaları gerektiğini belirtti. Stratejilere göre hareket eden liderlerin strateji hazırlarken farklı tutumlara sahip olduğunu vurgulayan Oktay, etkili Stratejik liderde şu özelliklerin bulunması gerektiğini belirtti: Kendini sorgulayan ve geliştiren, etkili bir yöneticilik ortaya koyan, çalışanlarını güçlendirebilen, iyi ilişki sahibi, başkalarını etkileyebilen, cesur kararlar verebilen, esnek, vizyon sahibi, geleceği gören ve belirsizliklerle baş edebilen.