Seminer: İşletmelerde Finansman ve Borçlanma

23 Nisan 2007
İGİAD Eğitim, Kültür ve Tanıtım Komisyonu tarafından düzenlenen Salı Seminerleri’nin bu ayki konuğu Prof. Dr. Kemalettin Çonkar oldu. Afyonkocatepe Üniversitesi İİBF Fakültesi dekanı olarak görev yapan ve aynı zamanda Türkiye Kalkınma Bankası’nda Başkan yardımcılığını yürüten Çonkar, 23 Nisan 2007 tarihinde düzenlemiş olduğumuz seminerde İşletmelerde Finansman ve Borçlanma konulu bir sunum gerçekleştirdi. Çonkar’ın sunumu ve ardından katılımcıların yönelttikleri sorularla Finansman ve Borçlanma konusunda faydalı bir seminer gerçekleştirmiş olduk.

Prof. Dr. Kemalettin Çonkar hocanın sunumunda, ağırlıklı olarak, başlıca finansman kaynaklarını ve bu kaynakların seçiminde dikkate alınması gereken kriterleri anlattı. Bu konu, firma sahipleri ve işgörenleri çok yakından ilgilendiren ve işletme biliminin temel konularından birisi. Finans ve borçlanma konusu, iş dünyasının çözüm beklediği, muhtemelen yeni açılımlar düşündüğü ve uluslar arası gelişmelerin tüm dünyayı ve ülkemizi yakından ilgilendirdiği alanların başında geliyor.

Çonkar hoca, Finans yönetiminin yönetim, üretim, pazarlama ve insan kaynakları ile birlikte bir işletmenin temel fonksiyonlarından birisi olduğunu belirttikten işletme ve finans yöneticisinin 2 temel amacı olduğunun altını çizdi: Karın maksimizasyonu ve işletmenin piyasa değerinin maksimizasyonu. Öyleyse bir işletmede finans fonksiyonu ne anlama gelir? Bir işletmenin finansal fonksiyonu denince akla şu 4 husus gelir: Varlıklara yatırım ve varlık yönetimi, fonların en uygun koşullarda temini, finansal planlama, finansal analiz ve kontrol.

Prof. Dr. Kemalettin Çonkar Finansal Kaynak seçimini etkileyen faktörleri sıralarken uygunluk, risk, finansal kaldıraçtan yararlanma, maliyet, esneklik, kontrol ve yönetimin paylaşılması konusundaki tutum ve zamanlama gibi hususların önemli olduğunu belirtti. Kaynak seçiminden sonra finansal kararları almada etken olan faktörler konusunda da değinen Çonkar, ülkedeki genel ekonomik durumun, sanayi özelliklerinin, işletmenin kendine has özelliklerinin ön planda tutulması gerektiğini ileri sürdü.

Seminerde, Finansman Kaynakları konusunu da değinildi. Bu konuda farklı kriterler göz önüne alınarak farklı tasnifler yapılabilir. Kaynaklar açısından bakıldığında Özkaynaklar ve yabancı kaynaklar 2 ana finansman kaynağı olarak değerlendirilebilir. Özkaynak grubunda hisse senedi ihracı ve otofinansmanı değerlendirilebilir. Yabancı kaynaklar ise kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere 3 gruba ayrılır.

Borçlanmayla ilgili olarak Çonkar hoca, dikkat edilmesi gereken hususları da ortaya koydu: Kısa vadeli yükümlülükleri yerine getirme gücünü ölçen likidite oranları ve finansal yapı oranları borçlanmada dikkat edilecek temel hususlardır.
Finans ile ilgili olarak öne çıkan bir diğer konu da Nakit Yönetimi’dir. Nakit Yönetimi, fon fazlalıkları ve açıkları ile ilgili dengenin yönetimidir. Nakit yönetiminde istikrara ulaşmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği konunun bir diğer yönünü oluşturur. Nakit Yönetimi’nin temel amaçları şunlardır:

a. İstenen zamanda istenen yerde istenen ölçüde nakit ve kabul edilebilir maliyetle uygun fon tedarik etmek
b. Borçlanma ihtiyaçlarını ve faiz giderlerini azaltmak,
c. Atıl fonları minimize etmek,
d. İşletmenin finansal açıdan yükümlülüklerini yerine getirmek ve diğer yandan yeni fırsatlardan yararlanmak amacı ile elde yeterince nakit bulundurmak,
e. Nakit akımını düzenlemek,
f. Ödemelerin karşılanabilmesini sağlamak,
g. Nakit yetersizliğinin yarattığı ilave maliyetleri ortadan kaldırmak,
h. Nakit fazlasının alternatif maliyetlerini asgariye indirmek.

Nakit bütçesi konusunda ise nakit girişlerinin tahmin edilmesi, nakit çıkışlarının belirlenmesi, nakit bütçesinin hazırlanması şeklindeki sürece dikkat etmek gerekir.

Çonkar hoca, seminerin sonlarına doğru bazı finansman kaynakları konusunda da katılımcıları bilgilendirdi. Katılım Bankaları’nın Kurumsal Finansman Desteği, Ziraat Bankası’nın Ticari Kredi uygulamaları ve Kalkınma Bankası’nın Kredi uygulaması bunlardan bazılarıydı.

Seminerin sonunda ise soru-cevap bölümüne geçildi ve katılımcıların Çonkar’a sorunlarını yönelttiler. Borçlanmada dikkat edilecek oranlar, KOBİ’lerin kredilerden faydalanma durumları, finans kurumlarının sosyal sorumlulukları, vadelerin uzamasından kaynaklanan finansman sorunlarına ne gibi çözümler bulunabileceği, Basel Kriterleri’nin KOBİ’lere etkileri gibi konularla ilgili sorulara Çonkar’a verdiği cevapların ve önerilerin ardından seminer sona erdi.