Seminer: "Ahilik Geleneği ve Ahilik Geleneğinin Günümüz İş Dünyasına Yansımaları"

14 Ekim 2010
İGİAD seminerleri devam ediyor. 14 Ekim 2010 günü İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet KAL’A’nın konuşmacı olarak katıldığı ve Eğitim ve Araştırma Komisyonu’nun organize ettiği programa, İGİAD üyesi iş adamaları ve akademisyenler ilgi gösterdiler. İGİAD’da gerçekleştirilen programda Ahilik Geleneği ve Ahilik Geleneğinin Günümüz İş Dünyasına Yansımaları konusu ele alındı. Buna bağlı olarak; Ahilik ile ilgili tarihsel süreç, Ahiliğin modern iş dünyasına yansımaları, iş ahlakına dayalı Ahilik üretim modeli, Ahiliğin günümüze etkileri, Ahilik modelinin benzer yönleri vurgulanarak Uzakdoğu üretim modeline esin kaynağı olması (Endonezya-Türkiye ekonomik ilişkisinin kurulması örneğinde olduğu gibi teknoloji paylaşımı) ve ayrıca üretim alanlarında (gıda, enerji, makine sanayi, sağlık vb.) işbirliğinin kümelenme modeli ile ilişkilendirilmesi konuları da konuşuldu. KAL’A’nın sunumuyla başlayan program, iş adamları ve akademisyenlerin sorularıyla devam etti. KAL’A, Ahi EVRAN’ın iktisadi hayat dâhilinde, 1200’lü yıllarda başarıyla uyguladığı ve kendisinden sonra da yüz yıllar boyunca uygulanan kümelenme modeli üzerinde durdu. Bu modelin, Anadolu’da uzun yıllar devam eden ekonomik kalkınma ve istikrarın, güven ve huzurun temel bir noktası olduğunun altını çizdi. Günümüzde ise yaptıkları araştırmalar ve gözlemler neticesinde Uzakdoğu ülkelerinin, Ahi EVRAN’ın kümelenme modelini uyguladıklarını söyledi. Endonezya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin son yıllarda ciddi anlamda büyüme hızı yakalamalarının altında yatan gerçeğin, bizim kültürümüze has bir geleneğin mahsulü olan kümelenme modeli olduğunu iddia etti. Verimli geçen program, İGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hamit YILDIRIM’ın, Prof. Dr. Ahmet KAL’A’ya sunulan plaket ile son buldu.