Sektör Kurulları Toplantısı Tamamlandı

29 Mart 2018

Sektör Kurulları Toplantısında Gündem Negatif Büyüme

İş Geliştirme Komisyonu, İGİAD Sektör Kurulları üyelerini 29 Mart Perşembe günü İGİAD Merkezde bir araya getirdi.

İGİAD Yönetim Kurulu Üyesi H. Mehmet Köse’nin moderatörlüğünde kahvaltı ile başlayan toplantı, üyelerin tanışması ile devam etti. 2017 yılının sektör değerlendirmesi ve önümüzdeki yarıyıldan beklentilerinin konuşulduğu toplantıda bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda reel ve gerçekleşen veriler üzerinden analizler, öngörüler yapıldı.

Sektörler bazında değerlendirmelerde; sektörlerin büyümelerin “negatif büyüme” olarak değerlendirildiği, cirolarda artmalar olurken karlılığın azaldığı, kalifiyeli işgören yetersizliğinin sektörleri olumsuz etkilediği tespitleri yapıldı.

Dünya genelinde sektörün temel ve ortak ihtiyacı; teknolojiyi, insanı ve yönetim araçlarını uyum içinde geliştirmek. Her alanda yenilikçi düşünmek ve yenilikleri teknolojinin olanaklarıyla hayata geçirmek sektörün hız kazanmasına yardımcı olacaktır.

İnşaat sektöründe:

Sistemin zayıf yönlerinin değerlendirmesinde; vergi oranlarının yüksekliği, bina inşaat maliyetindeki artışlar, nitelikli işgücü ihtiyacı, ar-ge alanında ki faaliyetlerin yeterli seviyede olmaması, sektörel teknoloji devriminde henüz başlangıç aşamamızda olmamız hususuna vurgu yapıldı.

Fırsat değerlendirmesinde; ülkemizin inşaat alanında itibarının yüksek olduğu, genç ve dinamik bir nüfusunun olduğu, bunca olumsuzluğa rağmen ekonomimizin yükselmeye devam etmesi, yabancı yatırımcının ilgisinin sürekli artması, yüksek kentsel dönüşüm ihtiyacı hususları ele alındı.

Kredi, faiz ve dövizde yaşanan iniş ve çıkışların piyasaları olumsuz yönde etkilerken bu hususlardan uzak durmaya çalışan Müslüman iş adamının parasının enflasyon karşısında durmadan eridiğinin altı çizildi.

Eğitim sektöründe:

Sektörün ticarileştiği için değerli insanları yetiştirme problemlerinin ortaya çıktığı söylenmiş olup insanlarımızın günden güne sekülerleşmeside büyük problemlerimizden biri olarak görülmektedir vurgusu yapıldı. Değerli insanlar yetiştirerek, değerler üreterek bir yerlere varabileceği; kimlik bakış açısı yerine liyakat bakış açısının geliştirilmesi bizleri ekonomik ve insani formda ileriye götüreceği söylendi.

Toplantı, katılımcıların karşılıklı iyi temennileri ile son buldu.