SEKTÖR KURULLARI TOPLANTILARINA DEVAM EDİYOR…

03 Kasım 2016

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), İş Geliştirme Komisyonu organizasyonuyla Sektör Kurulları üyelerini, İGİAD Merkez’de bir araya getirdi.

İGİAD Üyelerinden Hamit Yıldırım’ın başkanlığında kahvaltı ile başlayan toplantı, Hamit Beyin hazırladığı ekonomi rapor sunumu ile devam etti. Sektör kurulu üyelerinin 2016 yılının sektör değerlendirmesi ve önümüzdeki yıldan beklentilerinin konuşulduğu toplantıda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Genel olarak; 15 Temmuz darbe süreci ve yakın coğrafyada cereyan eden bölgesel çatışmaların, iktisadi hayata olumsuz yansımalarının olduğu ve bu sürecin bir süre daha devam edecek öngörüsü de toplantıda konuşuldu.

Türkiye’nin, hem içeride hem de çevresinde cereyan eden her türlü olumsuzluğa rağmen ekonomi alanında büyümesi sanayi yatırımı ile yabancı yatırımcı açısından olumlu bir gelişmede olduğu yönünde fikir birliğine varıldı.

Dünyaya açılmak için ülkemize döviz girdisinin olması gerektiğini, bunun içinde ürünlerimizi, hizmetlerimizi ülke dışına daha fazla çıkarmamız gerektiği vurgusu yapıldı. Nitelikli finansman ve insan yönetimi iyi yapıldığında, firmaların katma değerlerinin yükseleceği ve ülke bazında da katma değerin artacağı vurgusu yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Hüseyin Acar’ın Hamit Yıldırım’a hediye takdimi ile program sona erdi.