SEKTÖR KURULLARI TOPLANTISININ KONUĞU MAHMUT ASMALI OLDU

11 Nisan 2017

SEKTÖR KURULLARI TOPLANTISININ KONUĞU MAHMUT ASMALI OLDU

İş Geliştirme Komisyonunun mutat olarak düzenlediği Sektör Kurulları Toplantısının ilki 11 Nisan Salı günü İGİAD dernek merkezinde gerçekleşti.

Abdullah Acar’ın karşılama konuşmaları ile program başladı. Ak Yapı Kurucu ortağı Mahmut Asmalı’nın Yapılarımızda Kültürel Doku, Yerli Malzeme Kullanımı ve Yurtdışı Müteahhitlik konulu sunumu ile program devam etti.

Toplumlar mimari eserler üzerinden gelecek kuşaklara konuşurlar

Mahmut Asmalı yapılarımızdaki kültürel dokulardan bahsederken özellikle mimar yetiştirme konusunda ki eksikliklerimiz hususuna vurgu yaptı. “Eşyayı ve sureti değil insanı merkeze alan yapılar oluşturmalıyız” diyen Asmalı bu yapılar için ise “önce güzel mimarlar yetiştirmeliyiz” dedi.

Bütün sokakların, mahallelerin birbirine benzemesinde ki kültürel yoksunlukların, tek tip insan modeli yapma sonucuna varıldığı vurgusu yapıldı. Oysa ki kültürel zenginliklerimiz ne kadar da fazla olduğu ve sadece coğrafyamız için değil bütün dünyada da aynı akımın olduğu söylendi.

Yaşam mekanları tasarlarken ikamet, ticaret ve ibadet üçlüsüne muhakkak önem vermeliyiz

Asmalı; “Yerel yönetimler ve şehir planlamacılarının mimari yapılarını, özellikle Osmanlı Devleti zamanında yapılan mimariler gibi; en az müdahale, en az planlama, en fazla katılım ve tabiat insan dengesi mahremiyetini gözeten bir üslup ile kurmalıdırlar” dedi.

Toplantının 2. gündem konusu olan yerli malzeme kullanımı ile toplantı devam etti.

Yerli malzeme konusunda hemen hemen %100 e yakını Türkiye de üretilebiliyor

Neredeyse birçok inşaat sürecinde kullanılan birçok ürünün ülkemizde üretildiğinin altı çizildi. Maalesef izolasyon, parke ve mekanik anlamda yurtdışından çok fazla malzeme geldiği bunun nedeni ise bu sektörlerde ki yerli firmaların kalıcı hizmet verebilir, sürdürebilir olmaması hususuna vurgu yapıldı.

Son olarak Yurtdışı Müteahhitlik konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Yurtdışı müteahhitlikte Türkiye, 250 müteahhitlik firması içinden 42 firma ile Çin'den sonra 2. sırada 

Asmalı konuşmasında; 42 firma ile %4 e yakın hasılat payı aldığımızı lakin Koreli 13 firmanın bizim 2 katı ciro yaptıklarını hatta Fransa ve Almanya’nın ülkemizin yaptığı cironun 3 katını 5 firma ile yapıyor olduğu hususunu katılımcılara aktardı.

Asmalı; “Ciroda 9. Sırada olduğumuzu ve bunun en büyük nedenlerinden biri Türk firmaların yoğunluk olarak düşük projelerde ana yüklenici ya da yüksek bütçeli yapılarda alt yüklenici olmasıdır. Birde ülkemizde olduğu gibi firmalarımızın bir birlileri ile fiyat kırma yarışına gitmesidir” dedi.

Programın son gündem maddesi olan soru-cevap kısmına geçildi.

İş Geliştirme Komisyonu başkanı Hüseyin Acar’ın Mahmut Asmalı’ya hediye takdimi ile program son buldu.