Salı Seminerinde "ortaklıklar" Masaya Yatırıldı

08 Mart 2011
08 Mart 2011 tarihinde İGİAD’da gerçekleştirilen programda Türkiye’de İş Ortaklıkları-Çözüm ve Öneriler konusu ele alındı. Yard. Doç Dr. Lütfi Sunar’ın konuşmacı olarak katıldığı programa İGİAD üyesi iş adamları katılım sağladılar. Sunar konuşmasında, sağlam ve güçlü bir ortaklık kurmak için ne yapmalı, ortaklıkların kuruluş ve yapılandırma süreci Türkiye’de nasıl oluyor, Türkiye’de iş ortaklıkları neden sürdürülemiyor, ortaklıkları etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler nelerdir ve Türkiye’de iş ortaklığını etkileyen siyasi, sosyal, iktisadi ve hukuki arka plan nedir gibi sorulara cevaplar aradı. Türkiye’de iş ortakları meselesine ayrı bir önem atfeden İGİAD, 2009 yılından bu yana ortaklıklar konusuyla alakalı çalışmalarda bulunuyor. Daha evvel ortaklıklar meselesinin konuşulduğu müzakere toplantılarının ardından son bir yıldır yoğun bir şekilde süren saha araştırmalarıyla projeye yeni bir soluk getirildi. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç Dr. Lütfi Sunar önderliğinde hazırlanan Türkiye’de İş Ortaklıkları Raporu önümüzdeki günlerde İGİAD yayınlarından çıkacak. Sunar’ın sunumuyla başlayan program, iş adamlarının sorularıyla devam etti. SUNAR, ortaklık kavramının ülkemizde kurumsallık tarafından ziyade ilişki yönü üzerinden tanımlandığını söyledi. Bu anlamda kurulan ortaklıklara bakıldığında insanların ortak seçimi konusunda en yakınındaki insanlara (aile, yakın arkadaşlar vb.) yöneldiğini belirtti. Sağlıklı ve verimli ortaklıkların, ortakların üstleneceği görev ve rollerin düzgün bir şekilde tanımlanması sonucunda ortaya çıkacağını belirten Sunar, uzmanlıklara dayalı iş ortaklıklarının daha uzun ömürlü olacağını vurguladı. Ayrıca ekonomik krizlerin olduğu, enflasyonun arttığı ve kayıt dışı ekonominin çoğaldığı dönemlerde ortaklık sayısının azaldığına da dikkat çekti. Bununla birlikte, önümüzdeki yıllara ilişkin olarak, sağlanan ekonomik istikrarla beraber değer üreten ortaklıkların sayısının artacağını öngördüğünü ifade etti. Verimli geçen program, İGİAD Eğitim ve Araştırma Komisyonu Başkanı Orhan SAĞLAM’ın, Yard. Doç. Dr. Lütfi SUNAR’a sunduğu plaket ile son buldu.