Salı Semineri: Bir Girişimci İktisat Politikalarını Nasıl Okumalıdır?

10 Kasım 2009
Salı Seminerleri kapsamında 10 Kasım 2009 tarihinde Bir Girişimci İktisat Politikalarını Nasıl Okumalıdır? konulu bir seminer düzenledik. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi ve İktisadi Araştırmala Vakfı (İAV) başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara’nın sunduğu seminerde girişimcilik ve iktisat politikalarının ilişkisi masaya yatırıldı.

Sunumuna bir girişimci için gereken temel makro göstergeleri anlatarak başlayan İncekara, Türkiye ekonomisinin, 2001 mali krizinin ardından özel sektörün öncülük ettiği ve istikrarlı bir makroekonomik politika çerçevesi tarafından desteklenen sağlıklı bir büyüme gösterdiğini belirtti. Girişimcilik açısından yapılan sektörel değerlendirmede, son 15 yıl boyunca hizmet sektörünün yıllık olarak reel anlamda ortalama % 4 büyüdüğü; ticaret ve telekomünikasyonun, sektörün çoğunluğunu oluşturduğu ve eğlence sektörü ile birlikte ekonominin en hızlı büyüyen sektörleri olduğu vurgulandı. Diğer taraftan, ülkenin GSYİH’ında tarımsal faaliyetlerin payı aynı dönemde neredeyse yarıya indiği ve hizmet sektöründeki reel büyümeye kıyasla son derece az olduğu belirtildi.

Türkiye’deki sanayi üretiminin süratli bir biçimde büyüdüğünü vurgulayan Ahmet İncekara, buna rağmen sektörün büyüklüğünün halen nispeten küçük olduğunu, 2008’in ilk 9 ayında, sanayinin büyüme hızının % 3,2 olduğunu belirtti. Bu yüzdelik oran Avrupa Para Birliği bölgesinden ve karşılaştırılabilir yükselmekte olan piyasalardan daha azdır. En hızlı büyüyen imalat alt sektörleri makine, madencilik, maden ürünleri ve otomotivi kapsamaktadır.

Girişimcilerin önündeki engeller arasında bürokratik işlemlerin de önemli bir yer tuttuğunu belirten İncekara, bürokrasinin karmaşıklığı, yavaşlığı ve sonuçlarının önceden belirlenemez olması gibi özelliklerin yatırım riskini arttırdığını söyledi. Zira işletme faaliyetine ilişkin sürenin % 20’si bürokraside harcanmaktadır. Türkiye, şirket kurmak için gerekli formalitelerin çokluğu bakımından AB ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu işlemler ortalama 2.5 ayda sonuçlanmaktadır. Bir yatırımcının yatırımını sonuçlandırabilmesi için 172 imzayı tamamlaması gerekmektedir.

Sunumun sonunda Türkiye ekonomisinin son yıllardaki performansının gelecek için iyi bir temel oluşturduğunu ileri süren İncekara, ülkemizin son yıllarda makroekonomik istikrarı sağlaması, bir dizi yapısal reformu hayata geçirmesi ve AB müzakerelerine başlaması konularında önemli gelişmeler kaydettiğini; rekabetçiliğin ve istihdamın arttırılması, AB gelir seviyelerine yaklaşmak ve sosyal beklentileri karşılamak için reformlara devam edilmesi ve hızlandırılmasının gerekli olduğunu belirtti.


Prof. Dr. Ahmet İncekara, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup, 1996 yılında İ. Ü. İktisat Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalında Profesör olmuştur. Cornell University/ABD’de, Bradford/İngiltere’de araştırma çalışmaları yapan İncekara, Belçika’da University Liberty of Belgium’da The Future of European Integration faaliyetlerine katılmıştır. TRT, İstanbul Ticaret Odası, Anadolu Sigorta’da ekonomi müşavirliği, İAV. ve Sena Tekstil A.