Misyon

24 Ocak 2019

‘Hak Eksenli Bir İş Hayatı’ İGİAD, çalışmalarında hakkı merkeze alır.

İGİAD, piyasa şartlarının meşruiyetini sorgular ve ilke olarak meşru kabul etmediği kuralların dönüştürülmesi gerektiğini benimseyerek iş ve iktisat kültürü çalışmalarını şekillendirir.

İGİAD, bütün çalışmalarında hakkı merkeze alır ve hakkın üstün tutularak teslimi esasına göre faaliyetlerini yürütür.

‘Ahlâki Olmayan İş Meşru Değildir’ İGİAD, çalışmalarında iktisâdi hayatın bütün unsurlarına ahlâkın yaygınlaştırılmasını eksene alır.

İGİAD, ahlâki olan tutumun helâl yollardan kazanmak olduğunu kabul eder.

İGİAD, güzel ahlâkın iktisâdi hayatın bütün unsurlarında (işveren-işgören-iş) belirleyici konuma getirilmesini benimser.

İGİAD, ahlâki değerlerin iş dünyasında egemen kılınmasını amaçlar

‘Girişimcilere Rehberlik Yapma ve Model Sunma’ İGİAD, ahlâkın iş dünyasında egemen olması için ahlâklı girişimcilerin çoğalması yönünde çalışmalar yapar.

İGİAD, ahlâki bir iş hayatı için ahlâklı insanların girişimciliğini destekler, bunun için bilgi ve tecrübe üretir/aktarır, ticari ve sosyal projeler geliştirir ve girişimciliği özendirir.

İGİAD, küçük sermayelerin bir araya gelerek çok ortaklı işletmelerin kurulmasını teşvik eder.

‘Helâl Kazancın Adil Bölüşümü’ İGİAD, bütün bu ilkelerin toplumsal olarak anlam kazanması için yardımlaşmayı temel alır.

İGİAD, adil paylaşımın yaygınlaştırılmasını amaçlar. Bunun için işgörenlere adil ve yeterli ücretin ödenmesini teşvik eder; bu amaçla ‘Asgari Geçim Ücreti’ sistemini oluşturur ve yaygınlaşması için çaba sarf eder.

İGİAD, toplumsal fedakârlığın verimli kanallara aktarılmasını hedefler. Bu kanalların kullanılmasıyla insanımızın bilgi-beceri ve diğer donanımları güçlendirilerek onların meslek sahibi olması ve böylelikle işsizliğin azaltılmasına çalışılır. Bu yaklaşım işletmelerin sosyal sorumluluğunun da bir parçasıdır.
‘İş Hayatının Dayanışma Ekseninde Yeniden İnşası’ İGİAD, kendisi gibi düşünen kişi ve kurumların dayanışma içinde bir araya gelmesini destekler.

İGİAD, üyelerinin işletmelerinde verimliliğin, iş ahlâkının ve işletme kültürünün sürekliliğini sağlamak ve üyelerinin kalite ve becerilerini artırmak için çalışmalar yapar.

İGİAD, dayanışmayı yaygınlaştırmak için (özellikle üyeleri arasında) dayanışma bilinci ve sistemi oluşturur. Bu bağlamda çeşitli fonlar ve sistemler bünyesinde organize eder.