Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) Ziyareti

12 Nisan 2010
İGİAD, çalışma alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşları ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 12 Nisan 2010’da Milli Prodüktivite Merkezi İstanbul Bölge Müdürü Dr. Mustafa Mahir Kutay makamında ziyaret edildi. Ziyaret, İGİAD Yönetim Kurulu Başkan Yard. Halim Özdemir ve Genel Sekreter Ömer Osmanoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Sıcak bir karşılamanın ardından Dr. M. Mahir Kutay; İGİAD’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini, İGİAD’ın yerinde ve doğru tespitlerde bulunarak bunları öne çıkarmak suretiyle piyasada girişimcilik ve iş ahlakı alanında etkili faaliyetler gösterdiğini söyledi.

Ardından İGİAD’ın çalışmaları hakkında Dr. M. Mahir Kutay’ı bilgilendirdik. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalardan, şu anda devam eden projelerden ve ileriye dönük projelerimizden söz ettik. Ayrıca, İGİAD yayınlarından oluşan bülten, kitap ve raporları takdim ettik.

Milli Prodüktivite Merkezi’nin kendisine seçtiği önemli konulardan biri olan verimlilik ve tasarruf, İGİAD heyeti tarafından üzerinde durulan, fikir alışverişinde bulunulan bir konu oldu. Bu iki kavramın ülkemizde giderek daha iyi algılanmaya başlandığı ve giderek daha iyi sonuçlar elde edildiği belirtildi. Ancak henüz yolun başında olunduğu ve Avrupa Birliği üyelik sürecinde ülkemizde bu konunun daha önemli bir hal alacağı söylendi. Kutay, verimlilik ve tasarrufun birbirini tamamlayan iki konu olduğunu, tasarruf ederek ancak verimliliğin artırılabileceğini söyledi. Çoğu zaman verimlilik ve tasarruf kavramlarının birbiriyle karıştırıldığını hatta birbirlerinin yerine kullanıldıklarının altını çizdi.

MPM Bölge Müdürü Kutay, kurum olarak yaptıkları çalışmaları anlattı ve MPM’yi tanıttı. Kutay, özellikle KOBİ’ler üzerinde ciddi araştırmalar yaptıklarını, araştırmaların neticesinde ise KOBİ’lerin ekonomimiz içerisindeki sayısal çoğunluğunun 99,8% olduğunu buna karşılık ekonomide yer alan paylarının ise 7% olarak belirlendiğini söyledi. Bu durumun giderilmesi noktasında KOBİ’lere eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirtti.

Ziyaret, İGİAD ile MPM arasında ne gibi ortak çalışmaların yapılabileceği üzerinde konuşulduktan sonra ve kurumlar arası ilişkilerin daha da artırılması yönünde temenniler eşliğinde son buldu.