Mevlana Çelebi İlim ve Hizmet Vakfı’nda İş Ahlakı konuşuldu

05 Mart 2011
İGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Fatih Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Yaşar’ın sunumunu yaptığı "İş Ahlakı Semineri" 5 Mart 2011 Cumartesi saat 21.00’de Mevlana Çelebi İlim ve Hizmet Vakfı salonunda gerçekleştirildi.

İş ahlakı konularının amaç ve çıkar çatışması kaynaklı olduğu ve iş ahlakının son yıllarda toplumun gündemine daha fazla gelmesinde toplumsal ahlaki değerlerdeki yozlaşmanın etkili olduğunu belirten Ahmet Yaşar, son yaşanan krizin bunu belirgin bir şekilde hissettirdiğinden sözetti. İş ahlakının, ahlaki ilke ve kurallarının iş hayatında, işletmelerde ve kuruluşlarda uygulanması ile ilgili bir kavram olduğunun, iş ahlâkı kavramının, çalışma ve meslek ahlâkını da içerdiğinin konu edildiği seminerde; iş ahlakının iş görenlere ve iş görenlere yüklediği sorumluluklar olduğu belirtildi.

İş hayatında ahlâki ilkelere riayet edilmesiyle en başta güven, sosyal barış, adalet ve huzurun tesis edilmesine yardımcı olacağının anlatıldığı seminer, İGİAD’ın tanıtımı ve faliyetlerinin anlatımıyla sona erdi.