Mali, Finans ve Hukuk Sektör Toplantısı

13 Haziran 2008
Mali, Finans ve Hukuk sektörlerinde faaliyet gösteren üyelerimiz, Teşkilatlanma Komisyonumuz tarafından düzenlenen sektör buluşmaları kapsamında bir araya geldiler. Yönetim Kurulu üyemiz Sami Sami Akpınar’ın evsahipliğinde 13 Haziran 2008 tarihinde gerçekleşen toplantıda mali, hukuk ve finans sektörleri ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda ayrıca sektörün 2007 performansı ve 2008’de ortaya çıkması muhtemel gelişmeler ve hedefler tartışıldı.

Toplantı, Sami Akpınar tarafından sunulan 2008 Mali, Finans ve Hukuk Sektörleri Değerlendirme Raporu ile başladı. Daha sonra, üyelerimiz sektörle ve firmalarının durumlarıyla ilgili olarak geçmiş dönemdeki performanslarını ve 2008 yılı ile ilgili beklentilerini ortaya koydular.Değerlendirme raporunda hizmet sektörünün son yıllarda artan önemine vurgu yapıldı ve sektörün milli gelir ve istihdamın en önemli bölümünü oluşturduğunun altı çizildi. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de günümüzde imalat sanayinin giderek artan ölçüde hizmet işletmelerine bağlı hale gelmesidir. Hizmet endüstrilerine, gelişmenin ekonomik lideri olara bakılmakta, özellikle bu sektörde, ticaret haberleşme, ulaşım, finansman, sağlık hizmetleri, eğitim, kamu hizmetleri, endüstriye teknik yardım gibi dallar üzerinde durulmaktadır.

Değerlendirme raporunda Mali Sektör ve Finans Hizmetleri başlığı altında öncelikle finans sektörünün yapısı üzerinde duruluyor. Finansal yönetim, kurumlar ve yatırımlar gibi alanları kapsayan finans sektörü ile mali sektör arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Finans sektörü karar vermede muhasebe bilgisini girdi olarak kabul eder. Verimli yatırım için gerekli paranın bulunması ve en iyi şekilde değerlendirilmesi konuları üzerinde çalışan sektör, değişken ve uluslararası yapıyla ilişkili bir yapı arz eder.

Raporda, finans sektöründe öne çıkan krediler, mevduatlar ve kredi kartları gibi enstrümanlar değerlendiriliyor. Kurumsal ve bireysel kredilerin son yıllardaki durumu, kredilerin geri dönüşü, konut kredilerindeki durum, Türk bankacılık sektörüne küresel sermayenin girmesi ile ilgili olarak Türkiye’deki bankalara olan teveccühün artışı, konunun avantajları ve dezavantajları raporda ele alınan diğer konular olarak göze çarpıyor. Raporda sektördeki düzenleme faaliyetlerine de yer veriliyor: 9. Kalkınma planı, vergi düzenlemeleri, vergi sisteminin iyileştirilmesi, asgari geçim indirim ile ilgili düzenlemeler, vergi konseyi toplantıları, AR-GE ve yenilikçiliğin geliştirilmesine yönelik düzenlemeler, yatırımlara ve istihdama yönelik düzenlemeler, kayıt dışı ekonominin kayda alınmasına yönelik düzenlemeler finans ve mali sektörün temel konuları olarak değerlendiriliyor.

Sektör değerlendirme raporu hukuk hizmetleri konusundaki son gelişmeler ve mevzuat çalışmaları hakkında da bilgilendirmeleri içeriyor.