Makine ve İnşaat Sektör Toplantısı

22 Kasım 2006
Makine ve İnşaat sektörlerinde faaliyet gösteren İGİAD üyeleri sektörel buluşma toplantısında bir araya geldi. 22 Kasım 2006 tarihinde Akyapı İnşaat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada inşaat sektörünün mevcut durumu değerlendirildi.

Toplantıda tanışma faslının ardından Ertuğrul Yavuz Pala inşaat sektörünün mevcut durumu üzerine bir sunum yaptı ve sonrasında müzakereler yapıldı. Müzakerelerde, İnşaat sektöründe öne çıkan sorunlardan bazıları:

► Hammadde Sıkıntısı Ve Artan Maliyetler Sorunu
► Ekonomik İstikrar ve Kamudaki Kaynak Yetersizliğinden Kaynaklanan Sorunlar
► Vergi Sorunu
► Bürokrasi Hantallığı Ve Proje Fiyatının Belirlenememesi
► İnşaat yapımcılığı tanımı bir yasayla yapılmalıdır.
► Ekonomide yaşanan dalgalanmalar.
► Hazır beton uygulaması tüm ülke genelinde yaygınlaştırılmalıdır. Tekelcilik önlenmeli, kalite kontrol sıkı bir şekilde takip edilmelidir.
► Usta, kalfa ve ara eleman eğitimi ve sertifikalandırılması ile ilgili çalışmalara hız verilmeli, etkin ve verimli adımlar atılmalıdır.