Makine-Hırdavat ve İnşaat Sektör Toplantıları Gerçekleştirildi

04 Haziran 2009
Teşkilatlanma Komisyonumuzun düzenlediği ve İGİAD üyeleri arasında sosyal ve iktisadî ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde, inşaat , makine ve hırdavat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz, Mustafa Çokyaşar’ın (Özyaşar Tel ve Galvanizleme) evsahipliğinde 04 Haziran 2009 tarihinde kahvaltı bir toplantıda bir araya geldiler. Katılımcıların 2009 yılında sektörde meydana gelen gelişmeleri ve 2010’dan beklentilerini dile getirdikleri toplantı oldukça verimli geçti.

Kahvaltılı toplantı, inşaat sektöründe faaliyetlerini sürdüren İGİAD üyelerinin kendilerini ve firmalarını tanıtmalarıyla başladı. Toplantıda sunumu gerçekleştirilen 2009 Makine-Hırdavat ve İnşaat Sektörü Değerlendirme Raporları, sektörün durumu ile ilgili olarak yapılan müzakerelerin ana zemini oluşturdu. Raporun sunumundan sonra, üyelerimiz sektörle ve firmalarının durumlarıyla ilgili olarak geçmiş dönemdeki performanslarını, önceki dönemlerle 2009 yılının karşılaştırmasını ve 2009 yılı ve sonrasıyla ilgili beklentilerini ortaya koydular. Sektörlerin sorunları ve bu sorunların çözümleri toplantının bir diğer gündem maddesiydi.

Makine-Hırdavat ve İnşaat sektörlerinin durumlarını ele alan iki ayrı rapor sunulurken, raporlarda, kriz sonrası oluşan durağan piyasa ortamının, iş hacmine olan etkileri değerlendirildi. Öte yandan, kriz sonrasına yönelik atılması gereken adımlar ve kriz yönetimiyle ilgili öneriler de raporda dile getirilen hususlar arasındaydı.


Makine ve Hırdavat sektörlerinde mevcut durumun ele alındığı raporlarda ise, sektörün gelişimi ve geldiği nokta anlatılırken, makine sektörünün krize rağmen toplam satışı hacminin arttığı ortaya kondu.

Rapor sunumunun ardından üyeler arasında gündem müzakeresine geçildi. İnşaat sektöründe, proje işlerinde önceleri program ön plandayken, süreç içerisinde mesleğin ana ilkelerinden haberdar olmayan ve programa göre iş yapan proje uygulayıcılarının sektörün ana damarını oluşturduğu ifade edildi. İş hacminin büyümesinin, genel bir büyüme hedefiyle paralelleşmesi gerektiği de üyeler tarafından belirtilen hususlar arasındaydı. Kriz sürecinde kontrollü büyümenin kazandığı öneme de değinen sektör mensupları, iç piyasalarda da krizin etkilerinin görüldüğünü dile getirdiler.