Küresel Dinamikler ve Türkiye Ekonomisi Paneli gerçekleştirildi.

12 Şubat 2014
Küresel Dinamikler ve Türkiye Ekonomisi Paneli gerçekleştirildi.

Tüm Türkiye’yi saran ve ülke ekonomimize direkt etki eden gündemdeki konular ışığında, Küresel dinamikler ve Türkiye Ekonomisi konulu panel gerçekleştirildi.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından İstanbul Ticaret Üniversitesi Eminönü kampüsünde gerçekleştirilen panel İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Alkan ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren’in selamlama ve değerlendirme konuşmaları ile başladı. Sonrasında Yard. Doç. Dr. Mehmet Babacan’ın yönetiminde Dr. Cemil Ertem ve Hikmet Baydar’ın konuşmacı olduğu panele geçildi.

Özellikle son dönemlerde ekonomi alanında yaşanan gelişmelerin, bu gelişmelere etki eden faktörlerle birlikte irdelendiği panele katılım ise oldukça yoğundu.

12.02.2014