Kitap Tebriği

23 Haziran 2020

Sayın Av. Muharrem BALCI,


İGİAD 'ın yayınlamış olduğu 2018 yılı Türkiye İş Ahlakı Araştırma Raporunda işveren yönetici ve iş görenlerde en fazla karşılaşılan ahlaki problemlerin yalan söylemek, sözünde durmamak ve aldatmak olduğu görülmüştür. Ülkemizin kahir ekseriyetinin sahip olduğu İslam inancında doğru söz, ahde vefa, güvenilir olmak imanın tezahürüdür. Kuran'ı Kerim'de Allah her birimize ''dosdoğru olmayı emretmiştir.'' Peygamber Efendimiz Hadisi Şerifinde '' Sizin en hayırlınız kendisinden hayır beklenilen ve kendisinden zarar gelmeyeceğinden emin olandır.'' buyurmuştur.( Tirmizi- İbni Hanbel) Bir başka Hadisi Şerifinde '' Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur; ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.'' buyurmuştur. (İbni Hanbel)


İş Dünyasında en fazla ihtiyaç duyduğumuz doğru söz, sözünde durma ve bir başkasını aldatmama zarar vermeme hususunda Osmanlı Devletinin hukuki dayanak olarak kullandığı Mecelle-i Ahkâmı-ı Adliye de yer alan Akitler ve Zarar bölümünü cari olan Türk Borçlar Kanunuyla birleştirerek bir kitap haline getirmeniz çok büyük bir eksikliğimizi gidermeye katkı sağlayacaktır.


Hukukun kaidesini akit, müeyyidesini zarar belirler. İnsanların kendi aralarındaki ilişkileri akit belirler; insanların kendi aralarında zarar oluştuğunda hukuk devreye girer. Bu iki konuyu iş dünyasının gündemine taşımak için İGİAD Yayınları arasında çıkan MECELLE'DE VE TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA AKİTLER VE ZARAR kitabının editörü olarak başta zatıalinize , Numan Tekelioğlu'na; kitabın yazımında yer alan Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Grubu öğrencilerinden Ümmügülsüm Kılınç, Şüheda Doğan, Sümeyye Keser, Merve Şevval Balcı, Emir Ali Spor ve Ali İzzet Bülbül'e ayrıca kitabın basımını gerçekleştiren HUKUK VAKFI’na şahsım ve derneğimiz adına şükranlarımı arz ederim.


Ayhan KARAHAN

Yönetim Kurulu Başkanı