Kırklareli Üniversitesine Akademik Ziyaret Gerçekleştirdik

13 Temmuz 2023

Eğitim ve Araştırma Komisyonu olarak Kırklareli Üniversitesine Akademik ziyaret gerçekleştirdik.  

Yapılan ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal ÇAĞLAR ile farklı çalışma alanları iş ahlakı ekseninde değerlendirildi. Özellikle sivil toplum ve akademi arasında nasıl işbirliği yapılabilir, ne gibi katkılar verilebilir konuları üzerine duruldu. Sayın Çağlar, üniversite bünyesinde bulunan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin İGİAD ile çeşitli alanlarda proje ve iş birliği yapabileceği bilgisini paylaştı. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık makamında Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Raif CERGİBOZAN, Doktor Öğretim Üyesi Abdüsselam SAĞIN ve Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Doç. Dr. Adem BAŞPINAR ile derneğimizin faaliyetleri hakkında detaylı bilgilendirme yapılarak yayınlarımızdan örnekler takdim edildi. İş Ahlakı Dergisinin kurulmasında emeği olan Adem Başpınar hoca ile derginin uluslararası endekslerde taranmasının getirdiği prestij ve değeri üzerine konuşuldu. Ayrıca akademisyen hocalarla yapılan görüşmelerde; sanayide ara eleman sorunları, mesleki eğitim ve meslek yüksek okullarının istihdamdaki önemi, fakülte mezunlarının ve üniversitelerin geleceği, gıda arzı güvenliği, tarımda katma değerli üretim modellerinin geliştirilmesi hususları müzakere edildi. 

Son olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden Doç. Dr. Yasin ÇAKIREL ile Osmanlının Trakya'da yaptığı ilk Külliye olan Hızırbey Cami Külliyesinde bir araya gelindi. Mesleki Etik/Ahlak Kodları hakkında yapmayı planladığımız çalışmamız kendisiyle istişare edildi. Bu konularda çalışma yapacak öğrenciler için doktora burs desteğimizin bilgisi verildi. 

Eğitim ve Araştırma Komisyonu Başkanı Ömer Bedrettin Çiçek, Komisyon Üyeleri Muhammet Sait Bozik ve Yahya Ayyıldız, Komisyon Koordinatörü Sinan Polat ile, Rumeli topraklarının fethinde kırk akıncı şehidin hatırasına beldeye KIRKLARELİ ismi verilen KIRKLAR ŞEHİTLİĞİ ziyaret edildi.