Karz-ı Hasen Sandığı

 
İsmail Hakkı Karahan

Karz-ı Hasen Sandık Başkanı

 
Yusuf Şentürk

İş Geliştirme Komisyonu Başkanı

 
Emrah Yazıcı

İcra Kurulu Üyesi

 
Sinan Şahin

YK Üye

 
Ali Akyüz

Üye