İstanbul, "Uluslararası İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalıştayı"na Ev Sahipliği Yaptı

12 Nisan 2012


İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Üsküdar yerleşkesinde 12 Nİsan 2012 tarihinde yapılan çalıştaya iş ahlakı ve kurumsal sosyal sorumluluk üzerine çalışan ve düşünen yerli ve yabancı 60 akademisyen katıldı. 2 yerli 2 yabancı katılımcılardan olmak üzere 4 yönlendirici sunum yapıldıktan sonra, sunumlar bağlamında konuşmalar gerçekleştirildi.

İlk oturumda; Güney Avustralya Üniversitesi’nden Ekonomi ve Finans Profesörü Mervyn Lewis, Avrupa İş Ahlakı Örgütü Başkanı İspanyol Profesör Alejo Sison dünyadaki gelişmeler hakkında yönlendirici konuşmalar yaptılar. İkinci oturumda ise; Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF Dekanı ve Finans Profesörü Güler Aras ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Doçent Doktor