İstanbul Müftülüğü Ziyareti

13 Ocak 2008
Kurumsal ve Dış İlişkiler Komisyonumuz, 14 Ocak 2008 Pazartesi günü İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında sayın Mustafa Çağrıcı’ya iş ahlakıyla ilgili bir dosya sunuldu. Sunulan raporda iş ahlakının, iş dünyası açısından gün geçtikçe önem kazanan bir konu haline geldiği belirtildi. Ayrıca, iş hayatının büyümesi, gelişme kaydetmesi ve küresel boyutlara ulaşması, ticari hayatımızda farklı durumların etken olmaya başlaması ile birlikte iş ahlakı konusuna daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Raporda ayrıca ahlaki değerlerimizin ve ticari geleneklerimizin korunmasının hayati bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Sunulan raporda Ahlak ve İş Ahlakı Kavramı, İş Ahlakının Önem Kazanmasının Nedenleri, İş Ahlakının Oluşturulması İçin Takip Edilecek Yöntem, İnsan Kaynaklarında Ahlaki Değerler, İş Ahlakının Oluşturulması İçin Çözüm Önerileri, İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu, İslam Ahlâkı ve İş Uygulamaları, İslâm Ekonomisi ve İş Ahlâkı, İslâm Çalışma Ekonomisinin Esasları, Fütüvvet ve Ahiliğin Ahlâkî İlkeleri başlıklı konular ve İGİAD İş Ahlakı İlkeleri dosyası yer aldı.


Ziyaretimizi büyük bir memnuniyetle karşılayan sayın Çağrıcı, iş ahlakının önemine vurgu yaparak iş dünyasında ahlaki duyarlılığının oluşturulmasının önemine dikkat çekti. İGİAD’ın yapmış olduğu çalışmaların takdir edilmesi gerektiğini bildiren Çağrıcı Müftülük bünyesinde doktora eğitimini tamamlamış vaizlerden müteşekkil bir heyetle İGİAD’ın oluşturacağı heyetin İş Ahlakı konusunda ortaklaşa çalışmalar yapmasının mümkün olacağını, İş Ahlakı’yla ilgili olarak müftülüğün de faydalanabileceği bilgi materyalinin ortaya çıkacağını, İGİAD’ın iş ahlakı ile ilgili birikimlerinin din adamlarına yararlı olabileceğini ve bu sayede vaazlarda ve Cuma hutbelerinde bu bigilerin halkımıza aktarılabileceğini belirtti.

Sayın Çağrıcı ayrıca, İstanbul Müftülüğü’nün Kültür yayınları kapsamında yayınlayıp geniş bir kitleye ulaştırdığı dergilerde İş Ahlakı konusunun işlenebileceğini ve İGİAD’ın bu çalışmalara destek verebileceğini belirtti. İGİAD’ın düzenlemiş olduğu seminer, konferans ve sempozyumlara Müftülük personelinin davet edilmesinin din adamlarında konuyla ilgili yaklaşımları zenginleştirebileceğini vurgulayan sayın Çağrıcı, Müftülük bünyesinde yapılan seminerlerden birisini iş ahlakı konusuna hasredebileceklerini ve bu sayede İGİAD’ın iş ahlakı ile ilgili tecrübelerini seminere katılan din adamlarına aktarma fırsatı bulacağını kaydetti.

Heyetimiz, İş ahlakı ile ilgili yaklaşımları ve bizlere sunmuş olduğu fırsatlar sebebiyle sayın Müftümüz Mustafa Çağrıcı beye teşekkür ettikten sonra hediyelerini takdim etti. Çekilen hatıra fotoğrafının akabinde ziyaretimiz sona erdi.