İşletmelerde Risk Yönetim Semineri Yoğun Katılımla Gerçekleşti

14 Mart 2019

İşletmelerde Risk Yönetim Semineri, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi / Risk ve Denetim Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Davut Pehlivanlı’nın sunumlarıyla 14 Mart Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arasında dernek merkezinde İGİAD üyesi iş insanlarının katılımıyla yapıldı. Toplantının açılış konuşmasının İGİAD Başkanı Ayhan Karahan gerçekleştirdi.

 

Karahan konuşmasında; “2018 in son çeyreğinde Türkiye ekonomisinde %3 küçülme gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk çeyreğinde de küçülmenin beklendiğini öngörülüyor. Dünya piyasalarında da 2019-2020 yılında genel anlamda bir küçülme öngörülüyor. Bu krizleri doğru okumamız gerekiyor. Tabi öncelikle kendi işletmelerimizi doğru yönetiyor muyuz, gidişatı doğru okuyabiliyor muyuz sorularını da hocamızdan dinleyeceğiz” dedi.

 

Doç. Dr. Davut Pehlivanlı seminerde; işletmelerde risk yönetimi, işletmelerde maliyet yönetimi ve karlılık, işletmelerde stok yönetimi, işletmelerde finans yönetimi, işletmelerde alacak devir hızı ve risk değerlemesi, işletmelerde mali tabloların değerlendirilmesi konularına değindi.

 

Büyüme İstihdamı Getirmeyecek

Önümüzdeki yıllarda yazılım ve yapay zekanın önemine vurgu yapan Pehlivanlı konuşmalarında; “Endüstri 4.0 a geçmemizle robotlaşma – yapay zeka yaygınlaşacak ve büyüme istihdamı getirmeyecek. 2017-2018 yatırımların robotlaşma tarafına döndü” dedi.

 

Geleceğin Sektörü Veri Bilimi

Önümüzdeki yıllarda veri bilimi, veri madenciliği sektörlerinin büyüyeceğine değinen Pehlivanlı temel problemlerimizin; daralan yurtdışı pazarlar, ticaret savaşları, global güçlerin pazara girmesi, artan rekabet ortamı, azalan karlılık, yapay zeka – entegrasyonu olarak sıraladı.

 

Ekonomik açıdan risk unsurlarının ise anayasa ve sivil toplumun erozyonu,  askeri müdahaleler, bölgesel çatışmalar ve komşularla olası problemler, büyük güçler arasındaki ekonomik çatışmalar / sürtünmeler, büyük güçler arasındaki siyasi çatışmalar / sürtünmeler, çok taraflı ticaret kurallarının ve anlaşmalarının erozyonu, derin ya da yaygın yoksulluk, doğal ekosistemlerin imhası, döviz krizleri, ekonomik göç, eşitsizliğin derinleşmesi (ulusal bağlamda), etnik veya dinler arası şiddet, fikir özgürlüklerine müdahale, gizlilik kaybı (şirketler açısından), hava kirliliği, iç politikalara dış müdahaleler,  iklim değişikliği konusunda küresel politika koordinasyonunun bozulması, insan haklarının ihlali, işletme ve devlet içindeki yolsuzluklar, kişisel kimlik hırsızlığı, kredi geri ödeme problemleri (kamu veya özel), kurumsal gücün artan konsantrasyonu, küreselleşmenin mevcut seviyeleri, mahremiyet kaybı (hükümetler açısından), medya yankı odaları ve “sahte haberler”, otoriter liderlik, popülist ve etnik ayrıştırıcı etkinlikler, seçkinlere karşı halk öfkesi, siber saldırılar: operasyonların ve altyapının bozulması, siber saldırılar: veri / para hırsızlığı, sivil huzursuzluk (grevler ve isyanlar dahil), su krizleri, şiddetli suç,  teknoloji nedeniyle iş kaybı, terörist saldırılar, ticaret ve yatırım konusunda korumacılık, ulusal politik kutuplaşma, uluslararası birliklere duyulan güven kaybı, varlık fiyatlarında balon etkisi, yabancı işçilere karşı engelleyici aksiyonlar, yüksek düzeyde genç işsizliği,  zayıf ekonomik büyüme olduğu söyledi.


Sunumun ardından katılımcıların soruları değerlendirildi.

 

Program İGİAD Başkanı Ayhan Karahan’ın Doç. Dr. Davut Pehlivanlı’ya hediye takdimi ile son buldu.