İslam İktisadında Para

05 Temmuz 2018
İslam İktisadı Araştırma Merkezi’nin (İKAM) düzenlediği 7. İslam İktisadı Atölyesi, 5-7 Nisan 2019 tarihlerinde “İslam İktisadında Para” başlığı ile İstanbul’da gerçekleştirilecektir. İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan atölyede bu sene “İslam İktisadında Para” konusu ile ilgili tebliğlere yer verilecektir. Çağdaş ekonomilerde var olan sorunların önemli bir kısmı, kağıt (fiat) para varlığına bağlanmaktadır. Mevcut parasal sistem, faiz oranlarında sadece büyük bir artış kaynağı olmakla kalmayıp, aynı zamanda birçok ülkede enflasyonun ve paranın değerinin azalmasının temel nedenidir. Bu modern kurgusal simya, kısmi rezerv bankacılığının ve paranın faizini ödeyerek kurgusal satın alma gücü yaratma konusundaki tartışmalı kabiliyetinin merkezindedir. Uluslararası bağlamda karşılaşılan zorluklar, uluslararası piyasada az sayıda rezerv paranın iktisap etmesi ve döviz kurlarının günlük yapay dalgalanmalarına maruz kalan zayıf olanları geride bırakarak diğerlerine göre aşırı avantaj sağlaması bakımından aynı derecede zordur. Modern para sistemi, İslami iktisadının temel tartışma konularından birisidir. Bu nedenle, bu yılki atölye çalışmasının amacı, İslam iktisadında para konusu ile ilgili meseleleri ele almak ve güncel sorunlara çözümler önermektir. Yedincisi düzenlenecek olan İslam İktisadı Atölyesi’nde para konusunun bütün yönleriyle detaylı bir biçimde ele alınması hedeflenmektedir. Bu vesile ile aşağıdaki konular başta olmak üzere İslam iktisadında para ile ilgili çeşitli konulara odaklanan tebliğ özetleri kabul edilecektir: 1. İslam ekonomisinde itibar, risk alma ve para politikası 2. Parasal Teori (Monetary), Para Talebini belirleyen faktörler 3. İslami perspektiflerden finansal aracılık teorisi, Para ve insan davranışları 4. Borç ve Kredi, Tasarruflar ve Para ilişkisi 5. İslami para politikasında makro ihtiyatlılığın önemi ve ihtiyaçlar 6. Kağıt para, Altın Standart ve İslami Para Birimi 7. İslami finans sistemi ve makroekonomi arasındaki etkileşim 8. Merkez Bankası yapı ve uygulamaları 9. İslami perspektifte entegre ticari ve sosyal finansın temelleri 10. Paranın zaman değeri 11. Uluslararası rezerv para sistemi ve alternatif öneriler 12. Para ve uluslararası ticari ilişkiler 13. Kripto Para Birimi ve gelecekteki rolü 14. Tarihte para Bildiri Gönderme Bu ve benzeri meseleleri konu edinen tebliğ özetleri 30 Ekim 2018 tarihine kadar http://www.ikam.org.tr/tr/sempozyumlar/iew-7 adresinde bulunan başvuru formu üzerinden gönderilebilecektir. Atölyede yer alacak bildiriler tam metinlerin değerlendirme sürecinden sonra ilan edilecektir. Gönderilen tebliğler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Çalıştaya gönderilen makaleler özgün olmalı, yayınlanmamış ya da başka bir program ya da yayında sunulmamış olmalıdır. Yayın Çalıştayda sunulan bildiriler, konferansın ardından İktisat Yayınları tarafından basılacak olan bir kitapta gözden geçirilerek ve yayınlanacaktır. Seyahat ve Konaklama Çalıştay için kabul edilen katılımcıların ( 1 kişi için ) gidiş-dönüş ekonomik sınıf uçak bileti ve otel konaklama masrafları organizasyon tarafından karşılanacaktır.