İslam İktisadı Kendini Yapılandırıyor

03 Mart 2013

’İslam İktisadı Atölyesi’nin ilki ’Temel Kavramlar ve Fikirler’ başlığı ile İGİAD (İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği), İLKE (İlim Kültür Eğitim Derneği) ve de İLEM (İlmi Etüdler Derneği)’in ortaklaşa girişimi ile gerçekleştirildi.

2-3 Mart Tarihlerinde GreenPark otelde gerçekleştirilen workshop kapsamında İslam iktisadı alanında 11 tebliğ sunulurken bunun yanı sıra sunulan tebliğlerle ilgili olarak müzakerecilerin eleştirilerine de yer verildi.

İslam iktisadının birçok yönüyle konuşulduğu workshop alanında uzaman akademisyenleri bir araya getirdi.
Yapılan sunumlarda İslam iktisadının kendi kavramlarını oluşturması gerektiği ve konvansiyonel ekonomiden tamamen ayrışıp kendi terminolojisi üzerinden çalışmalarına devem etmesi gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.
Bunun yanı sıra kapitalist Batı medeniyetinin ürettiği konvansiyonel ekonominin eleştirildiği workshopta, hayatın pek çok alanına yansıyan iktisadi anlayışın İslami kurallara göre nasıl şekillenmesi gerektiği yönünde önemli tespitlerde bulunuldu.

İslami olduğunu iddia eden bankalarında eleştirildiği oturumlarda ekonomik ürünler için çıkartılan fetvaların usule uygun ama toplumsal menfaatler değerlendirildiğinde sakıncalı olabileceği değerlendirildi.

Bankacılık sisteminde uygulanan şeriat politikasının sadece Müslüman hükümetler tarafından gerçekleştirilmesinin doğru olduğunu bankalardan maaş alan ulemanın bu ayrıcalığı kullanarak fetva vermelerinin doğru olmadığına da değinildi.

İslam İktisadının anlamlandırılması için kendi usulünü oluşturmasına dikkat çekilen sunumlarda ayrıca mevcut ekonomik sistemin çöktüğü de belirtildi. Yaşanan ekonomik krizlerin ve konvansiyonel ekonomi neticesinde dünyada oluşan dengesiz gelir dağılımının kapitalist ekonominin işe yaramadığının en büyük delili olduğu savunuldu.

Workshop kapsamında ayrıca kuşatıcı ekonomik anlayışların geliştirilmesi gerektiği yönünde de tebliğler yapıldı. Bununla ilgili olarak, toplumlar üstü bir şura sisteminin oluşturulup İslam iktisadı temeline dayanan düşüncelerle konvansiyonel ekonomik anlayışa sahip olanların bir araya gelmesi ve dünyanın içine düştüğü ekonomik buhran için çözümler üretilmesi yönünde fikir alışverişlerinde bulunulması yönünde tekliflerde bulunuldu.

İslam iktisadi metodolojisinin oluşturularak karar alma sürecinde daha akıcı ve başarılı bir sürecin oluşturulması yönünde de bilgiler paylaşılan workshopta gelişmekte olan ekonomilerde tüketicilerin pohpohlanarak borca özendirildiği bu sayede konvansiyonel ekonominin daha fazla nakit satışı yaparak faiz topladığı ve tüketimi arttırdığı tespitleri de yapıldı.