İslam İktisadı Atölyesi II: İslam İktisadı ve Piyasa

31 Mart 2014
[:tr]Sayın Hocam,

İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ev sahipliği ile 5-6 Nisan 2014 tarihinde İslam İktisadı Atölyesi II: İslam İktisadı ve Piyasa başlığı altında uluslararası atölye düzenlenmektedir.

Geçtiğimiz sene Temel Kavramlar ve Fikirler başlığıyla düzenlenen atölyede bu yıl, Türkiye’den ve yurtdışından İslam iktisadı alanında çalışmalarda bulunan ilim adamları konuyu birçok açıdan ele alan sunumlar yapacaktır. Atölyede farklı yönleri ile piyasa ve ilgili kurumlarının İslam iktisadıyla ilişkisi masaya yatırılacaktır. Bu doğrultuda, atölyede 5 oturumda toplam 10 bildiri sunulacaktır. Ayrıca, her bir bildiri için bir müzakereci sunulan tebliğe dair görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaşacaktır. Toplantının daha verimli hale gelmesi için tebliğciler, müzakereciler dışında katılımcıların da katkı yapması beklenmektedir. Bu sebeple, sınırlı sayıda konuyla ilgili kişilerin toplantıya daveti sağlanmıştır. Tüm bunların yan sıra atölye sınırlı sayıda dinleyiciye de ev sahipliği yapacaktır.
Açılış konferansını TCMB meclis üyesi Sabri Orman’ın vereceği atölyede farklı ülkelerden Akhmad Affandi Mahfudz, Ali Fidan, Aliakbar Jafari, Mustafa Dişli, Ahmet Faruk Aysan, Hüseyin Öztürk, İbrahim M. Turhan, Özlem Sandıkçı, Bilal Ahmed Qazi, Mahyudin Ahmad, Mansour Yeganeh, Mehmet Nuri Güler, Seda Demiralp ve Valentino Cattelan çalışmalarını sunacak isimler arasında yer almaktadır. Ayrıca Mehmet Babacan, Lokman Gündüz, Ekrem Erdem, Abdullah Durmuş, Faruk Bal, Suna Akten Çürük, Necmettin Güney, Abdullah Şahin, Bayram Zafer Erdoğan ve Nurullah Gür hocalarımız da müzakereci olarak sunulan tebliğleri değerlendirerek atölyemize katkı sağlayacaklardır.
Konunun interaktif bir biçime derinlemesine tartışılması hedeflenen atölyeye, atölye web sitesi üzerinden önceden kayıt yaparak takip etme imkânı sunulmaktadır. Kayıt işlemleri, atölye iletişim bilgileri ve program hakkında detaylı bilgi için http://www.islamiceconomy.org/ internet adresine başvurulabilir. Katılımcıların sunacakları metinler atölye öncesinde davetlilere dağıtılacaktır.

Günümüzde gittikçe daha fazla tartışılmaya başlayan piyasa konusunun derinlikli ele alınacağı bu atölyede sizi de aramızda görmek ister göstermiş olduğunuz ilgi için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

İslam İktisadı Atölyesi Düzenleme Kurulu

Program Detayları:
Konu: İslam İktisadı Atölyesi-II: İslam İktisadı ve Piyasa
Tarih: 5-6 Nisan 2014
Yer: İstanbul Şehir Üniversitesi, Altunizade-Batı Kampüsü Konferans Salonu
Web: www.islamiceconomy.org
E-posta: iew@islamiceconomy.org
İletişim: Oğuz Karasu / 05322778119

ATÖLYE PROGRAMI (TR)
05 Nisan Cumartesi

09:00-09:15 Açılış Konuşmaları
09:15-10:00 Açılış Konferansı
Sabri Orman, TCMB
İslam İktisadı ve Piyasayı Yeniden Düşünmek

10:15-12:15 1. Oturum
Oturum Başkanı: Coşkun Çakır, İstanbul Şehir Üniversitesi

ValentinoCattelan, Oxford Üniversitesi
İslam İktisadı: Adalet, Kimlik ve Çoğulculuk Bağlamında Piyasa Ekonomisi Kuramı
Müzakereci: Mehmet Babacan, İstanbul Ticaret Üniversitesi

MahyuddinAhmad, UniversitiTeknologi MARA (UiTM)
İslami Ahlak Perspektifinden Piyasa Kurumlarını Yeniden Düşünmek: Hisba Merkezli Bir İslami Piyasa Kurumu Önerisi
Müzakereci: Lokman Gündüz, TCMB

13:30-15:30 2. Oturum
Oturum Başkanı: Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi

Mehmet Nuri Güler, Harran Üniversitesi
İslâm’ın Getirdiği Düzenlemelerin Belirlediği Anayasa Ekonomisi ve Sosyal Piyasa
Müzakereci: Ekrem Erdem, Erciyes Üniversitesi

Ali Fidan, Çukurova Üniversitesi
Piyasa İslam’ından İslam’ın Piyasasına
Müzakereci: Abdullah Durmuş, Akdeniz Üniversitesi

16:00-18:00 3. Oturum
Oturum Başkanı: Erkan Erdemir, İstanbul Şehir Üniversitesi

AliakbarJafari, Strathclyde Üniversitesi
Özlem Sandıkçı, İstanbul Şehir Üniversitesi
Tüketici Hakları, Adalet ve Piyasaların Sürdürülebilir Kalkınması
Müzakereci: Bayram Zafer Erdoğan, Anadolu Üniversitesi

MansourYeganeh, TehranUniversity
İslami Geleneksel Çarşıların Sosyo-Ekonomik Değerleri ve Mimari Özellik İlişkisinin İncelenmesi
Müzakereci: Faruk Bal, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

06 Nisan 2014 Pazar

09:00-11:00 4. Oturum
Oturum Başkanı: Gülfettin Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bilal AhmedQazi, JamiaDarululoomKarachi
Fiyat Müdahaleleri’nin (Tas’eer) ve Çağdaş Uygulamaları için Verilen Şer’i Hükümler
Müzakereci: Suna Akten Çürük, KTO Karatay Üniversitesi

AkhmadAffandiMahfudz, Business UnversitiUtaraMalaysia
İslam İktisadında Serbest Piyasayı Düzenleme Üzerine Makasıd-ı Şeria’dan Gerekli Bazı Temel Notlar
Müzakereci: Necmettin Güney, Necmettin Erbakan Üniversitesi

11:20-13:00 5. Oturum
Oturum Başkanı:Nihat Erdoğmuş, İstanbul Şehir Üniversitesi

Ahmet Faruk Aysan, Boğaziçi University
Mustafa Disli, University of Gent
HuseyinOzturk,University of Leicester
Ibrahim M. Turhan, Borsa İstanbul
İslami Bankalar ve Mudî Disiplini: Türkiye’den Örnek
Müzakereci: Abdullah Şahin, İstanbul Şehir Üniversitesi

Seda Demiralp, Işık Üniversitesi
Rasyonel İslami Aktör mü? İslami Bankacılık Delili
Müzakereci: Nurullah Gür, İstanbul Ticaret Üniversitesi

13:00-13:40 Kapanış Oturumu
[:en]Sayın Hocam, İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından, İstanbul Şehir Üniversitesi’nin ev sahipliği ile 5-6 Nisan 2014 tarihinde İslam İktisadı Atölyesi II: İslam İktisadı ve Piyasa başlığı altında uluslararası atölye düzenlenmektedir. Geçtiğimiz sene Temel Kavramlar ve Fikirler başlığıyla düzenlenen atölyede bu yıl, Türkiye’den ve yurtdışından İslam iktisadı alanında çalışmalarda bulunan ilim adamları konuyu birçok açıdan ele alan sunumlar yapacaktır. Atölyede farklı yönleri ile piyasa ve ilgili kurumlarının İslam iktisadıyla ilişkisi masaya yatırılacaktır. Bu doğrultuda, atölyede 5 oturumda toplam 10 bildiri sunulacaktır. Ayrıca, her bir bildiri için bir müzakereci sunulan tebliğe dair görüş ve önerilerini katılımcılarla paylaşacaktır. Toplantının daha verimli hale gelmesi için tebliğciler, müzakereciler dışında katılımcıların da katkı yapması beklenmektedir. Bu sebeple, sınırlı sayıda konuyla ilgili kişilerin toplantıya daveti sağlanmıştır. Tüm bunların yan sıra atölye sınırlı sayıda dinleyiciye de ev sahipliği yapacaktır. Açılış konferansını TCMB meclis üyesi Sabri Orman’ın vereceği atölyede farklı ülkelerden Akhmad Affandi Mahfudz, Ali Fidan, Aliakbar Jafari, Mustafa Dişli, Ahmet Faruk Aysan, Hüseyin Öztürk, İbrahim M. Turhan, Özlem Sandıkçı, Bilal Ahmed Qazi, Mahyudin Ahmad, Mansour Yeganeh, Mehmet Nuri Güler, Seda Demiralp ve Valentino Cattelan çalışmalarını sunacak isimler arasında yer almaktadır. Ayrıca Mehmet Babacan, Lokman Gündüz, Ekrem Erdem, Abdullah Durmuş, Faruk Bal, Suna Akten Çürük, Necmettin Güney, Abdullah Şahin, Bayram Zafer Erdoğan ve Nurullah Gür hocalarımız da müzakereci olarak sunulan tebliğleri değerlendirerek atölyemize katkı sağlayacaklardır. Konunun interaktif bir biçime derinlemesine tartışılması hedeflenen atölyeye, atölye web sitesi üzerinden önceden kayıt yaparak takip etme imkânı sunulmaktadır. Kayıt işlemleri, atölye iletişim bilgileri ve program hakkında detaylı bilgi için http://www.islamiceconomy.org/ internet adresine başvurulabilir. Katılımcıların sunacakları metinler atölye öncesinde davetlilere dağıtılacaktır. Günümüzde gittikçe daha fazla tartışılmaya başlayan piyasa konusunun derinlikli ele alınacağı bu atölyede sizi de aramızda görmek ister göstermiş olduğunuz ilgi için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. İslam İktisadı Atölyesi Düzenleme Kurulu Program Detayları: Konu: İslam İktisadı Atölyesi-II: İslam İktisadı ve Piyasa Tarih: 5-6 Nisan 2014 Yer: İstanbul Şehir Üniversitesi, Altunizade-Batı Kampüsü Konferans Salonu Web: www.islamiceconomy.org E-posta: iew@islamiceconomy.org İletişim: Oğuz Karasu / 05322778119 ATÖLYE PROGRAMI (TR) 05 Nisan Cumartesi 09:00-09:15 Açılış Konuşmaları 09:15-10:00 Açılış Konferansı Sabri Orman, TCMB İslam İktisadı ve Piyasayı Yeniden Düşünmek 10:15-12:15 1. Oturum Oturum Başkanı: Coşkun Çakır, İstanbul Şehir Üniversitesi ValentinoCattelan, Oxford Üniversitesi İslam İktisadı: Adalet, Kimlik ve Çoğulculuk Bağlamında Piyasa Ekonomisi Kuramı Müzakereci: Mehmet Babacan, İstanbul Ticaret Üniversitesi MahyuddinAhmad, UniversitiTeknologi MARA (UiTM) İslami Ahlak Perspektifinden Piyasa Kurumlarını Yeniden Düşünmek: Hisba Merkezli Bir İslami Piyasa Kurumu Önerisi Müzakereci: Lokman Gündüz, TCMB 13:30-15:30 2. Oturum Oturum Başkanı: Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi Mehmet Nuri Güler, Harran Üniversitesi İslâm’ın Getirdiği Düzenlemelerin Belirlediği Anayasa Ekonomisi ve Sosyal Piyasa Müzakereci: Ekrem Erdem, Erciyes Üniversitesi Ali Fidan, Çukurova Üniversitesi Piyasa İslam’ından İslam’ın Piyasasına Müzakereci: Abdullah Durmuş, Akdeniz Üniversitesi 16:00-18:00 3. Oturum Oturum Başkanı: Erkan Erdemir, İstanbul Şehir Üniversitesi AliakbarJafari, Strathclyde Üniversitesi Özlem Sandıkçı, İstanbul Şehir Üniversitesi Tüketici Hakları, Adalet ve Piyasaların Sürdürülebilir Kalkınması Müzakereci: Bayram Zafer Erdoğan, Anadolu Üniversitesi MansourYeganeh, TehranUniversity İslami Geleneksel Çarşıların Sosyo-Ekonomik Değerleri ve Mimari Özellik İlişkisinin İncelenmesi Müzakereci: Faruk Bal, İstanbul Medeniyet Üniversitesi 06 Nisan 2014 Pazar 09:00-11:00 4. Oturum Oturum Başkanı: Gülfettin Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilal AhmedQazi, JamiaDarululoomKarachi Fiyat Müdahaleleri’nin (Tas’eer) ve Çağdaş Uygulamaları için Verilen Şer’i Hükümler Müzakereci: Suna Akten Çürük, KTO Karatay Üniversitesi AkhmadAffandiMahfudz, Business UnversitiUtaraMalaysia İslam İktisadında Serbest Piyasayı Düzenleme Üzerine Makasıd-ı Şeria’dan Gerekli Bazı Temel Notlar Müzakereci: Necmettin Güney, Necmettin Erbakan Üniversitesi 11:20-13:00 5. Oturum Oturum Başkanı:Nihat Erdoğmuş, İstanbul Şehir Üniversitesi Ahmet Faruk Aysan, Boğaziçi University Mustafa Disli, University of Gent HuseyinOzturk,University of Leicester Ibrahim M. Turhan, Borsa İstanbul İslami Bankalar ve Mudî Disiplini: Türkiye’den Örnek Müzakereci: Abdullah Şahin, İstanbul Şehir Üniversitesi Seda Demiralp, Işık Üniversitesi Rasyonel İslami Aktör mü? İslami Bankacılık Delili Müzakereci: Nurullah Gür, İstanbul Ticaret Üniversitesi 13:00-13:40 Kapanış Oturumu[:]