İSLAM İKTİSADI ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

10 Aralık 2016
İKAM, Türkiye’de İslam iktisadı alanında çalışma yapacak araştırmacıların yetişmesini sağlayarak, yıllık İslam İktisadı araştırma ve uygulama ödülleri verecek. Merkezle birlikte kurulacak “İktisat” Yayınevi de alanda çalışan akademisyen ve uygulayıcılar için Dünyadaki temel kaynakları Türkçe olarak yayımlayacak. İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği, 2013’ten beri gerçekleştirdiği ve İslam İktisadı Atölyesi’ni daha etkili bir zemine taşımak; İslam iktisadı alanında giderek genişleyen talep ve ihtiyacı karşılamak amacıyla İKAM’ı kurdu. İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)’ın kurumsal destekleriyle kurulan merkezde araştırma, yayın, eğitim, konferans ve çalıştay gibi bir çok faaliyet sürdürülecek. 10 Aralık Cumartesi günü, İstanbul’da yapılan tanıtım toplantısında İKAM, iş ve akademi dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Lansmanda sırasıyla konuşma yapan İKAM Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar, İGİAD Başkanı Ayhan Karahan ve İLEM Başkanı Dr. Süleyman Güder, yeni kurulan yapı hakkında detaylı bilgiler paylaştı. T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sedat Murat ve İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Cengiz Kallek’in de birer selamlama konuşması yaptığı toplantıda; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Meclis Üyesi Sabri Orman "İslam İktisadının Geleceği" başlıklı bir açılış konferansı verdi. İKAM, Türkiye’nin İslam İktisadı Alanındaki Öncülerinden Merhum Prof. Dr.Sabahattin Zaim’in Vefat Yıldönümünde Açıldı İKAM Başkanı Lütfi Sunar, açılış konuşmasına, İslam iktisadının öncü isimlerinden Sabahattin Zaim’in 9. vefat yılı olan 10 Aralık 2007’ye atıfta bulunarak başladı. Sunar; 1970’li yıllarda Müslüman ülkelerin bağımsızlık kazanmalarıyla birlikte yeni bir iktisadi model üzerine düşünmeye ve çalışmaya başladığını vurgulayarak, aynı yıllarda Türkiye’de de benzer çalışmaların başladığını ifade etti. Lütfi Sunar; “İslam iktisadının yeniden gündeme gelmesi içinde bulunduğumuz bu günlere denk gelmekte, bu yeniden gündeme gelmede mevcut iktisadi krizlere çözüm sunma noktasında katkı sunmak dışında müslümanların farklı alanlarda bilgi birikimlerinin artması ile kendi tarihsel birikimlerinin farkına vararak yeni model arayışlarının öne çıkması belirli bir rol oynadı. Bu anlamda özellikle 90’lı yıllarda unutulan İslam iktisadı çalışmaları 2000’lerin sonuna doğru yeniden gündeme gelmeye başladı. Bu dönemde İLKE Derneği çatısı altıdaki kurumlarımızdan olan ve İKAM’ın kurumsal destekçilerinden  İGİAD’ın varlığı ve yaptığı çalışmalar bu anlamda bizim için başlangıç noktası oldu. Yine bir diğer kurumumuz İLEM’de, Sabri Orman Hocamızla 2007’de yaptığımız “İslam İktisadının Güncel Meseleleri” başlıklı açılış dersi o kadar bereketli oldu ki İLEM’n islam iktisadı alanında çeşitli akademik çalışmalar yapmasına vesile oldu. Böylece ekonominin pratik alanıyla  ilmin teorik alanı bir araya geldi ve bu noktadan güncel meselelere islami çözüm arayışları başladı. İKAM işte bu kollektif çalışamada yeni bir arayış olarak kuruldu.  İKAM’ın en önemli amaçlarından biri alanın genişletilmesi yeni fikir ve uygulamaların oluşması, alana yönelen bilginin desteklenmesi ve beslenmesidir. Dolayısıyla iş adamları ve ekonomik problemlere çare arayan politikacıların da hem teorik hem de pratik alanlarla desteklenmesidir” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Sabri Orman, İKAM’ın İlk Dersini Gerçekleştirdi Açılış konuşmasını yapan Lütfi Sunar’ın ardından T.C Merkez Bankası Meclis Üyesi Sabri Orman “İslam İktisadının Geleceği” başlıklı konferansını gerçekleştirdi. Orman, İKAM’ın ilk dersini yapacağını belirterek başladığı konuşmasında; isminde uluslararası kelimesi geçmese de İKAM’ın çalışmalarıyla uluslararası bir hüviyet kazanacağına dair fikirlerini beyan etti. Orman, bir hatırasını anlatarak, doktora çalışmasına başlayacağı dönemlerde İslam iktisadı çalışmak istediğini fakat o dönemde konuyu bile kabul ettirmekte zorlandığını ifade ederek bugün gelinen noktada yaşanan gelişmelere atıfta bulundu. İKAM’ın kuruluşundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Orman, yapılacak daha çok iş olduğuna vurgu yaptı.  Sabri Orman; “İslam iktisadının geleceğine baktığımızda, geleceğe doğru hazırlanırken iki şeyi yapmalıyız. Birincisi eleştiri süreci yaşamalıyız, ikinci olarak da bir inşa süreci yaşamalıyız. Ayrıca İslam iktisadı çalışması yapacak akademisyenlerin dil teçhizatına sahip olması gerekir. İslami iktisat çalışması yapacaksanız İslami ilimler teçhizatınızın asgari seviyede olması elzemdir. Öte yandan modern iktisat teçhizatınızın da yeterli bir seviyede olması lazım” şeklinde önemli tespitlerde bulundu. Program, konferansın ardından gerçekleşen aile fotoğafı çekimiyle sona erdi.   İKAM Hakkında (http://www.ikam.org.tr/) 2016 yılında İLKE bünyesinde kurulan İKAM İslam İktisadı Araştırma Merkezi düzenleyeceği ders, seminer, okuma grubu ve atölyeler ile İslam iktisadı alanındaki çalışmaları genişletmek üzere alanda çalışan araştırmacılar, akademisyenler ve öğrencileri hedeflemektedir. İslam iktisadı alanında yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmaları derleyerek alana dair bir müktesebat oluşturulmayı amaçlayan İKAM, kuracağı “İktisat Yayınları”nda 40’a yakın çeviri ve telif eserler yayımlanacak. İKAM, İslam iktisadı alanındaki bilgi zeminini geliştirmek üzere özgün araştırma raporları ve ülke raporları yayımlanacaktır. Bu raporlar aracılığıyla yeni kavram ve kuramların geliştirilmesine, farklı uygulamaların oluşturulmasına odaklanacaktır. Faaliyetlerini Üsküdar’daki İLKE binasında yürütecek olan İKAM’ın faaliyetleri arasında; alandaki özgün akademik üretimi teşvik için İslam İktisadı Araştırma Ödülü; yeni ve özgün uygulamaları teşvik için İslam İktisadı Uygulama Ödülü ve uzun bir süredir alanın gelişimine katkı sağlayan kişi veya kurumları ödüllendirmek için İslam İktisadına Katkı Ödülü’verilmesi bulunmaktadır.