İSLAM İKTİSADI ARAŞTIRMA MERKEZİ (İKAM) KURULDU

07 Aralık 2016
İlim Kültür Eğitim Derneği-İLKE, İlmi Etüdler Derneği-İLEM ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş ahlakı Derneği-İGİAD İşbirliği ile 2013 yılından itibaren gerçekleştirilen İslam İktisadı Atölye’sini daha etkili bir zemine taşımak; İslam iktisadı alanında giderek genişleyen talep ve ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla araştırma, yayın, eğitim, panel, konferans, çalıştay gibi faaliyetleri tek merkezden yürütebilmek ve projeler üretmek amacıyla İLKE çatısı altında İLEM ve İGİAD’ın kurumsal destekleriyle İslam İktisadı Araştırma Merkezi-İKAM kurulmuştur. “İslam iktisadı” düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin oluşturmayı amaçlayan İKAM, mevcut iktisadi sisteme alternatif adil, helal kazancı teşvik eden, insana ve insan emeğine saygılı bir sistemin oluşması için bütünlüklü, derinlikli ve nitelikli çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Bu vesile ile; İKAM'ın açılış toplantısı, 10 Aralık 2016 Cumartesi, saat 18:00' da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Meclisi Üyeliği görevini sürdüren Sabri Orman'ın vereceği "İslam İktisadının Geleceği" başlıklı konferansla, Üsküdar Evlendirme Dairesi arkasındaki Kız Kulesi Salonu'nda gerçekleşecek.