İslam Ekonomisinde Karz-ı Hasen

20 Mayıs 2020

İGİAD Başkan Vekili Hüseyin Dinçel moderatörlüğünde MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Başkanı Mahmut Asmalı ile "İslam Ekonomisinde Karz-ı Hasen" üzerine söyleşi yaptık. 


Söyleşide gündeme aldığımız konular:

1) Karz-ı hasen nedir? Bu kavramın ve buna dayanarak oluşturulan kurumların tarihî kökeni neye dayanmaktadır?

2) Karz-ı hasenin faizle ilişkisi nedir? Bu ikisi, birbirinin alternatifi mi?

3) Gerek faizsiz bankacılık gerekse karz-ı hasen kurumlarının yeterli bir yaygınlığa kavuşamaması, neye bağlanabilir?

4) Osmanlı'daki para vakıfları karz-ı hasen yönüyle nasıl değerlendirilebilir?

5) Günümüzde karz-ı hasenin kurumlaşmasına yönelik ne tür somut adımlar atılmaktadır? 

6) Karz-ı hasenin yaygınlaşması için gerek bireyler gerek STK’lar ve finansal kuruluşlar gerekse kamu yönetimine neler düşmektedir?


Söyleşimizi izlemek için aşağıdaki linki tıklayınız:

https://youtu.be/uUdDVUmnKFc